Hold deg oppdatert med aktuelt fagstoff fra Sticos Meld deg på nyhetsbrev

Fordeling av minimumsavdrag mellom fylkes-/kommunen og tilhørende foretak

Fordeling av minimumsavdrag mellom fylkes-/kommunen og tilhørende foretak

Departementet har nylig kommet med en egen uttalelse for å klargjøre reglene for hva som er kravet til minimumsavdrag for henholdsvis kommunekassen, foretaket og kommunen som rettssubjekt.

Per Kristian Aune, rådgiver i Sticos

Årsaken til denne uttalelsen er at dette aldri har vært avklart tidligere og praksis kan nok derfor sprike litt.

Reglene i kommuneloven § 14-10 gjelder klart nok for kommunens (kommunekassens) årsbudsjett. Etter § 9-1 fjerde ledd gjelder lovens kapitler også for kommunale foretak, på tilsvarende måte så langt de passer. 

Etter departementets vurdering følger det dermed at reglene i § 14-10 gjelder for årsbudsjettet til kommunale foretak på samme måte som for årsbudsjettet til kommunen.

Driftsbudsjettet og driftsregnskapet til både kommunekassen og kommunale foretak, hver for seg, etter § 14-10 annet ledd skal belastes minimumsavdraget beregnet etter § 14-18. Dette følger også av budsjett- og regnskapsforskriften § 2-5, jf. dessuten forskriften § 1-1 bokstav b som slår fast at forskriftens bestemmelser også gjelder for årsbudsjettet mv. til foretak.

Departementet angir videre at det ikke er noen holdepunkter for at foretak eller kommunekasse kan budsjettere eller regnskapsføre mindre enn de skal, bare totalen blir riktig. Når regelverket ikke stiller opp unntak, tilsier dette at kommunekassens driftsbudsjett og -regnskap skal belastes minimumsavdraget uavhengig av hvor store avdrag som belastes foretaket, og vice versa.

Beregningen av minimumsavdraget for henholdsvis kassen og foretaket beregnes ut fra den respektive enhetens årsregnskap. Det vil si at minimumsavdraget som skal belastes driftsbudsjettet og -regnskapet til kommunekassen, beregnes ut fra avskrivningene, anleggsmidlene og (tilhørende) gjeld i kommunekassens regnskap. Og tilsvarende, minimumsavdraget som skal belastes foretakets
driftsbudsjett og -regnskap, beregnes ut fra avskrivningene, anleggsmidlene og gjeld i foretakets regnskap.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev


Sticos holder deg oppdatert: