Sticos Fagstoff

Hva er immaterielle eiendeler?

Hva er immaterielle eiendeler?

Hvordan skal immaterielle eiendeler balanseføres? Hva er kriteriene for balanseføring i kommunen?

John Daniel Kveli, rådgiver i Sticos

Immaterielle eiendeler er verdier som ikke er fysiske gjenstander man kan ta på, som for eksempel konsesjoner, rettigheter og patenter.

Immaterielle eiendeler handler altså om at det finnes verdier en kommune har ervervet utenom konkrete fysiske ting man kan ta på som bygninger og maskiner. Selv om disse eiendelene ikke er fysiske, har de en verdi og er derfor en del av kommunens eiendeler.

Kriterier for balanseføring av immaterielle eiendeler i kommunen

For at en immateriell eiendel kan føres som en eiendel i balansen, må den immaterielle eiendelen oppfylle disse kriteriene:

  • At det er kommunen som er reell eier av den immaterielle eiendelen.

  • Anskaffelseskostnaden for eiendelen kan måles ordentlig og oppfyller kravene til KRS nr. 4. (100.000, - eller mer).

  • At den immaterielle eiendelen erverves og ikke utvikles selv.

Når disse kriteriene er oppfylt, kan kommunen utgiftsføre den anskaffede immaterielle eiendelen i investeringsregnskapet og aktiverer den i balansen, istedenfor å kostnadsføre i driftsregnskapet.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x