Sticos Fagstoff

Dette må internkontroll på oppdragsnivå inneholde

Dette må internkontroll på oppdragsnivå inneholde

Alle regnskapsforetak skal gjennomføre en årlig internkontroll på oppdragsnivå. Sticos Oversikt gjør det lettvint for deg å utføre denne kontrollen.

Besiana Dobra Hanssen, rådgiver i Sticos

Internkontroll på oppdragsnivå skal minst omfatte følgende:

 • oppdragsavtalen er à jour

 • fullmakter er skriftlig dokumentert og à jour

 • oversikt over mottak og utlevering av oppdragsgivers regnskapsmateriale er à jour

 • vurdering av oppdragsgivers interne rutiner er gjennomført og dokumentert

 • avstemminger utføres og dokumenteres tilfredsstillende

 • handlinger i forbindelse med årsoppgjør er gjennomført

 • rapportering gjennomføres i henhold til oppdragsavtalen og krav gitt i eller i medhold av lov

 • fremdriftsoversikt er à jour

 • oppdragsdokumentasjon er à jour

Med Sticos Oversikt kan du enkelt gjennomføre internkontroll på dine oppdrag

Vårt nye oppdragsstyringsverktøy tilbyr blant annet følgende:

 • Et verktøy for å gjennomføre årlige internkontroller på dine oppdrag. Oversikten inneholder alle kontrollpunktene listet ovenfor.

 • Vårt produkt gir deg en brukervennlig oversikt over punktene knyttet til internkontroll på oppdragsnivå. Verktøyet gjør det enkelt å sette oppgavene til utført og legge ved eventuelle kommentarer.

 • Med Sticos Oversikt kan du være trygg på at all historikk er ivaretatt og du vil alltid være oppdatert på når oppgaven sist ble utført og hvilken medarbeider som har vært involvert. I tillegg vil du alltid ha tilgjengelig historikken på tidligere gjennomførte kontroller. Du har også mulighet til å distribuere denne informasjon til flere.

 • Vi har sørget for å utvikle en god statusrapport i vårt nye verktøy. Denne rapporten gir deg en oversikt over status på fremdriften for alle dine kunder knyttet til den årlige internkontrollen. Rapporten er enkel å bruke og kan på en lettvint måte distribueres til flere.

 • Vi er opptatt av at våre produkter skal være smidig og enkelt å bruke, og har sørget for at all nødvendig dokumentasjon skal være tilgjengelig i samme vindu. Her kan du enkelt hente opp alle relevante dokumenter når du er i gang med å gjennomføre den årlige internkontrollen uten at det er et behov for å navigere seg til andre områder i verktøyet.

Sticos Oversikt gir deg enkelt tilgang til den underliggende dokumentasjonen for hvert kontrollpunkt, alt samlet på ett sted.

GRATIS SJEKKLISTE FOR REGNSKAPSFØRER: Viktige tema i dine kundemøter

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x

Sticos holder deg oppdatert: