Hopp til innhold

Klima og miljø: Strengere krav for offentlige innkjøp

- rådgiver i Sticos

Offentlig sektor gjør årlig innkjøp til en verdi av omtrent 740 milliarder kroner, ifølge Statistisk Sentralbyrå. Fra januar 2024 innføres strengere krav til slike anskaffelser.

De nye retningslinjene krever at offentlige anskaffelser gir minimum 30 prosent vekt til klima- og miljøfaktorer. Næringsminister Jan Christian Vestre påpeker at Norge har som mål å redusere utslippene med over 50 prosent innen 2030: «For å nå dette, er vi avhengige av samarbeid med næringslivet. Vi ser at mange bedrifter ønsker å møte strengere miljøkrav, og vi svarer på det kallet. Hver krone brukt av det offentlige på innkjøp bør støtte den grønne overgangen, sier Vestre.»

De nyinnførte retningslinjene krever at offentlige anskaffelser gir minimum 30% vekt til klima- og miljøfaktorer, som lovet i Hurdalsplattformen. Dersom det gir en sterkere miljøeffekt, kan det også settes direkte klima- og miljøkrav. Med de nye retningslinjene oppfordres det til at de som gjør innkjøpene, søker de mest miljøvennlige alternativene.

Sticos Oppslag Kommune er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, merverdiavgift, lønn og personal i offentlig sektor. Er du ikke kunde, be om en uforpliktende demo her

Er et viktig marked for næringslivet

En 2022-rapport fra Riksrevisjonen viste at det offentlige kunne gjøre mer for å benytte sin kjøpekraft til miljøforbedring. Siden offentlig sektor representerer en stor del av markedet, kan deres beslutninger betydelig påvirke tilbudet av grønne produkter og tjenester, og hjelpe landet med å nå sine miljømål.

Vestre legger til at regjeringen allerede er godt i gang med tiltak for en grønn økonomisk overgang: «Vi har styrket støtten til miljøprosjekter og sikret at bedrifter som mottar støtte jobber mot et lavutslippssamfunn. Norge er også det første landet som krever at statseide selskaper setter vitenskapelige klimamål i samsvar med Parisavtalen.»

For å veilede prosessen vil Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) tilby veiledere og eksempler for offentlige oppdragsgivere.

Referanse: Regjerningen.no

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.