Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Kvalitetskontroll: Dette er de vanligste bruddene i regnskapsbransjen

- avdelingsleder ved fagavdelingen i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Tilsynsmyndighetene ser at det ofte er de samme feilene som gjentas.

Hvert eneste år gjennomføres det flere hundre kvalitetskontroller av norske regnskapsbedrifter. 83 prosent av de kontrollerte byråene fikk godkjent den ordinære kontrollen i 2018. Det var en tilbakegang i antall godkjente kontroller sammenlignet med året før. 

Regnskap Norge har utarbeidet en veiledning til de kontrollområdene som topper statistikken over mest forekommende feil. De nevner følgende gjengangerfeil:

Sticos Oversikt: Brukervennlig verktøy for oppdragsstyring og kvalitetssikring

Beredskapsplan for IT-sikkerhet:

GRFS 2.8.5: Nesten 1 av 4 får påpekt mangel på kontrollområdet som handler om forutsetninger for å påta seg og beholde oppdrag. Den vanligste feilen er at regnskapsbedriften ikke har utarbeidet en beredskapsplan for håndtering av vesentlige driftsavbrudd i IT-systemene. Det forventes i kontrollen at bedriften har vurdert og dokumentert hvilke kriser som potensielt kan oppstå, hvem har ansvaret for hva i en krisesituasjon, hvem som skal kontaktes og hva som er akseptabel responstid. 

Risikobaserte kundetiltak:

GRFS 2.3, hvitvaskingsloven kap. 4: Regnskapsbedriften plikter å formalisere alle kundeforhold gjennom relevant avtaleverk og nødvendige fullmakter. Den skal også gjennomføre risikobaserte kundetiltak og foreta en vurdering av kundens interne rutiner. 

Regnskap Norge mener de aller fleste tegner oppdragsavtaler og innhenter nødvendige fullmakter ved etablering av kundeforhold. De opplever imidlertid at de syndes noe mer mot risikobaserte kundetiltak. Disse tiltakene er ment å identifiserere hvem som står bak et foretak, og man må vurdere risikoen for at transaksjoner kan knyttes til hvitvasking. Vurderingen skal foretas før eventuell etablering av kundeforhold og den skal dokumenteres.

Rapporteringsrutiner:

GRFS 5.8.4: Utarbeider regnskapsbedriften periodiske regnskapsrapporter til kundene i samsvar med den frekvens som følger av oppdragsavtalen? I en kontrollsituasjon må regnskapsbedriften fremlegge dokumentasjon på regnskapsrapportenes innhold og oppsett, at rapportene tilgjengligjøres overfor kunden iht. frekvens angitt i oppdragsavtale, at rapportene bygger på periodiserte og avstemte tall, og ikke minst hente frem eksempler på rapporter hvor regnskapsbedriften faktisk gjør kunden oppmerksom på relevante forutsetninger og/eller påpeker eventuelle svakheter, feil eller uklarheter i kundens interne systemer og rutiner.       

Kvalitetskontrollrutiner:

GRFS 7.1, 7.2 og 7.4: Regnskapsbedriften må kunne dokumentere å ha et system som sikrer at det foretas overordnet intern kvalitetskontroll på oppdragsnivå på samtlige oppdrag minimum en gang hvert år. Kontrollen omfatter en vurdering av medarbeideres bidrag dersom andre enn oppdragsansvarlig har deltatt i oppdragsutførelsen. 

Sticos ønsker å hjelpe regnskapsbyråene med gode verktøy, kompetanse og tips. Se under for helt kostnadsfritt og relevant innhold:

GRATIS SJEKKLISTE FOR REGNSKAPSFØRER: Viktige tema i dine kundemøter

Fakta: Finanstilsynets kvalitetskontroller

  • Finanstilsynet kontrollerer at regnskapsførervirksomhetene oppfyller kravene i regnskapsførerlovgivningen og til god regnskapsføringsskikk. Tilsynet kontrollerer også at regnskapsføringen skjer etter kravene i regnskapsloven, bokføringsloven og skatte- og avgiftsregelverket.

  • Regnskap Norge gjennomfører kvalitetskontroll av sine medlemmer minst hvert sjuende år på vegne av Finanstilsynet. Den norske Revisorforening (DnR) gjennomfører kvalitetskontroll av sine medlemmer som er autoriserte regnskapsførere på samme måte. 

  • Både regnskapsførerselskaper og regnskapsførere plikter når som helst å gi alle opplysninger som tilsynet måtte kreve og å la tilsynet få innsyn i alle deler av virksomheten, herunder dokumenter og teknisk hjelpemidler.

  • Regnskapsfører eller regnskapsførerselskapet er forpliktet til å følge de pålegg som kvalitetskontrollen gir.

Finn ut mer om Sticos Oversikt

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.