Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Lønn til barn som arbeider i foreldres bedrift

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Skatteetaten fastsetter hvert år egne timelønnssatser som skal benyttes for å lønne hjemmeværende barn som arbeider i foreldres bedrift og som samtidig går på skole.

Satsene brukes uansett til hvilke tider arbeidet er utført. Kost til barn som er forsørget regnes ikke som betaling for arbeid. Overgang til høyere sats gjelder fra og med den måneden barnet fyller år. I satsene er det lagt til feriepenger på 10,2%.

 

Slike utbetalinger vil ofte bli skattefrie på barnets hånd for de som har frikort med beløpsgrense. For å unngå forskyvning av skattegrunnlaget fra foreldrene til barna er det fastsatt egne timelønnssatser for barn som arbeider i foreldres bedrift. 

Barn lignes særskilt for all arbeidsinntekt – også fra foreldrenes bedrift – fra og med det år de fyller 13 år, jf. skatteloven § 2-14 (4). Med arbeid i foreldres bedrift menes i denne forbindelse arbeid utført enten: 

  • i enkeltpersonforetak av innehavers barn,
  • i ansvarlige selskap av deltakers barn (men bare i selskap med utelukkende fullt personlig ansvarlige deltakere og bare når antall deltakere er under 6), eller
  • i aksjeselskap og andre skattepliktige foretak av aksjonærens barn der aksjonæren, eventuelt sammen med nærstående, har vesentlig innflytelse i selskapet, dvs. eier mer enn 50 % av aksjene/andelene.

Når barna jobber i foreldrenes bedrift kan det kreves fradrag for lønn. Fradragsføring av lønn til barn som arbeider i foreldrenes bedrift skal ses i forhold til arbeidsinnsats og den betaling som andre i tilsvarende aldersgruppe ville fått for samme arbeid. 

For inntektsåret 2021 vil en kunne legge til grunn følgende satser for lønn til hjemmeværende barn som samtidig går på skole. 

  1. januar - 31. oktober 2021              1. november - 31. desember 2021 
Alder Timesats Timesats
17 år            kr 127 kr 131
16 år  kr 123 kr 126
15 år kr 107 kr 110
14 år   kr 94 kr 97
13 år  kr 84 kr 86

Satsene er fastsatt av Skattedirektoratet basert på overenskomsten for jordbruks- og gartnerinæringene mellom NHO Mat og drikke, LO og Fellesforbundet.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.