Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Mellomværende med aksjonær – hvordan følge regelverket i praksis

- rådgiver i Sticos

Skatteetaten innførte reglene om beskatning av aksjonærlån for å få slutt på at selskapene gir lån til aksjonærer. Spørsmålene vi får fra våre kunder tyder imidlertid på at mellomværendekontoer fortsatt er til besvær for mange regnskapsførere.

Reglene om at lån til personlig aksjonær skal beskattes som utbytte har virket siden 7.10.2015. Selv om lånet blir beskattet som utbytte vil det fortsatt  være en fordring i selskapets balanse, til det er nedbetalt. Og beskatning som utbytte gjør ikke at lånet automatisk blir lovlig etter aksjeloven. Selskap og aksjonær må påse at aksjelovens regler overholdes, så det ikke gis ulovlig lån.

Hovedregelen synes «grei nok», men i praksis kan det være vanskelig å være sikker på om man overholder regelverket. Vi skal se litt nærmere på hvorfor.

Vil du lære mer om reglene for aksjonærlån? Se vårt nettkurs Lån til personlig aksjonær.

Unntaksreglene

Ingen regel uten unntak, og det finner vi også i dette regelverket. Blant annet skal ikke lån under kr 100 000 fra selskap til aksjonær, under forutsetning av at kreditten innfris innen 60 dager, beskattes som utbytte. Unntaket gjør det mer komplisert å følge opp at det blir riktig innrapportering av utbytte, spesielt i selskap hvor aksjonærer til stadighet har uttak og utlegg om hverandre på en mellomregningskonto. Hvilke innskudd og utlegg skal regnes som tilbakebetaling av hvilke forskudd og uttak, og er det betalt tilbake innen 60 dagersfristen?

I Sticos Oppslag finner du et skjema som kan være til hjelp med å beregne skattemessig utbytte. Skjemaet beregner utbytte både etter 60-dagersregel og når saldo passerer 100 000. Skjemaet finner du her. Har du ikke Sticos Oppslag? 

Praktiske løsninger

Langsiktige lån

Når det gis langsiktige lån og det utarbeides en låneavtale, vil man kunne ha god kontroll med innrapporteringen. Vi anbefaler å skille hvert lån på kontonivå og overføre saldoer som er innrapportert som utbytte/aksjonærlån på egne kontoer.

Tilbakebetaling av tidligere innrapporterte aksjonærlån skal også meldes til aksjonærregisteret. Det kan da være praktisk å opprette egne kontoer pr. lån for årets tilbakebetaling. Skjer det en motregning ved avsetning til utbytte kan det være lurt å ha egen konto for det også. På denne måten har man kontroll med innrapporteringen på saldonivå i regnskapet. Alternativt må det utarbeides en dokumentasjon (f.eks. et Excel-ark) som gir samme innhold pr. lån. Når året er omme, og årets opptak, tilbakebetaling og motregning er innrapportert på aksjonærregisteroppgaven, kan saldoene samles på en konto for innrapportert aksjonærlån. Forslag til kontoer kan være:

  • Konto 1370 Lån til aksjonær A
  • Konto 1371 Nedbetaling av lån til aksjonær A
  • Konto 1372 Motregning av lån til aksjonær A

Les mer om aksjonærlån: Slik behandler du lån til aksjonær i regnskapet og Rapportering av aksjonærlån i aksjonærregisteroppgaven.

Mellomværende - forskudd, utlegg, privatuttak

Hva så med kontoer som kan være langt mer uoversiktlig, såkalte mellomværende med aksjonær? Hvis kontoene inneholder både private uttak, utlegg og reiseforskudd er det en krevende avstemmingsjobb som må gjøres. Det kan ta tid å få inn bilagene fra aksjonær som dokumenterer at det er selskapets kostnader, og det blir vanskelig å være sikker på om man overholder regelverket for innrapportering som utbytte. Da har vi tre tips for å unngå de store utfordringene på dette området.

1. Forklar regelverket til aksjonær
Aksjonær må få forklart regelverket, og forstå at uttak fra eget selskap kan bli beskattet som utbytte. Forklar også at det vil bli dyrere for aksjonær ved at det vil kreve ekstra oppfølging fra deg som regnskapsfører. Det vil gjøre det lettere å lage gode rutiner som aksjonær i egeninteresse ønsker å følge.

2. Lag gode rutiner
Ansatt aksjonær følger samme rutine for utlegg som for øvrige ansatte. Bedriftskort som kan benyttes til private formål bør ikke forekomme. Aksjonær betaler sine utlegg med eget kredittkort og presenterer reiseregninger og utlegg på lik linje med ansatte.

Frister for å levere bilag bør innskjerpes. 

3. Uttak som man ikke vet hva gjelder (privat eller firma)
Aksjonær må gjøres oppmerksom på at uttak og betalinger som mangler dokumentasjon kan bli oppfattet som private kostnader. All dokumentasjon må derfor være på plass senest innen fristen for å rapportere aksjonærregisteroppgaven 31. januar.

Les også: Ofte stilte spørsmål om lån til aksjonærHold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.