Mer sykepenger til selvstendig næringsdrivende

Mer sykepenger til selvstendig næringsdrivende

For mange selvstendig næringsdrivende har det å bli sykmeldt medført et stort økonomisk tap. Fra 1. oktober økes sykepengene.

Suzanne Brattheim, rådgiver i Sticos

Dagens regler

Arbeidstakere som blir sykmeldt får dekket den tapte inntekten fra folketrygden, men maksimalt 6 ganger grunnbeløpet (fra 1. mai utgjør det 561 804 kroner per år) fra første sykefraværsdag. Selvstendig næringsdrivende må imidlertid nøye seg med 65 % av tapt inntekt, eller maksimalt 65 % av 6 ganger grunnbeløpet fra 17. sykefraværsdag.

Nye regler

Stortinget har nå vedtatt en endring av folketrygdloven som bedrer rettighetene til selvstendig næringsdrivende som blir sykmeldt. Fra og med 1. oktober vil selvstendig næringsdrivende få dekket 75 % av tapt inntekt, men maksimalt 75 % av 6 ganger grunnbeløpet.

Selvstendig næringsdrivende vil imidlertid fortsatt ikke få sykepenger før 17. sykefraværsdag.

Sykepengeforsikring

Selvstendig næringsdrivende har fremdeles ikke like god inntektsdekning ved sykdom som arbeidstakere, men de får med denne lovendringen en lenge etterlengtet bedring i sykepengerettighetene sine.

Selvstendig næringsdrivende vil fortsatt ha mulighet til å tegne en sykepengeforsikring hos NAV for å få høyere og tidligere utbetaling av sykepenger.

Dette er de alternative forsikringsmulighetene:

  • Sykepenger med 75 % av sykepengegrunnlaget fra første sykefraværsdag
  • Sykepenger med 100 % av sykepengegrunnlaget fra 17. sykefraværsdag
  • Sykepenger med 100 % av sykepengegrunnlaget fra første sykefraværsdag

For å få slik forsikring må du sende søknad til NAV. Forsikringspremien vil variere ut fra hvilket av alternativene som er valgt.

Mer om sykepenger finner du i Sticos Oppslag. Prøv gratis demo nå.

Print
848 Rate this article:
Ingen vurderinger

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

TEMA