Hopp til innhold

Ny kompensasjonsmelding

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Fra 1. januar 2023 skal kompensasjonsberettigede virksomheter og kommuner ta i bruk ny skattemelding for mva-kompensasjon.

Merverdiavgiftspliktige virksomheter leverte første mva-melding på ny løsning for 1. termin 2022. I 2023 er det kompensasjonsberettigede virksomheter og kommuner som står for tur.

Dette innebærer at kompensasjonsmeldingen skal leveres i den nye løsningen, enten direkte fra regnskapssystemet, manuelt via portalen på skatteetaten.no eller ved innsending av en xml-fil i portalen. Rapporteringen skal fortsatt skje på aggregert nivå, og ikke på transaksjonsnivå.

Kodebasert melding

Hittil har kompensasjonsmeldingen vært basert på et skjema (RF-0009) med faste poster, mens den nye mva-meldingen blir kodebasert. Dette innebærer at rapporteringen baseres på standard mva-koder (SAF-T-koder).

1. januar 2020 ble det innført krav om å innrette regnskapssystemene slik at alle virksomheter har mulighet til å gjengi bokførte opplysninger i et gitt standard dataformat – SAF-T. Ved bokettersyn skal regnskapsdata med mva-koder kunne leveres elektronisk til Skatteetaten etter en standardisert struktur. Det stilles ikke krav til at virksomhetene skal kontere bilagene med de nye kodene, men systemleverandørene må ha en løsning for innsending av opplysningene på standard format.

Fra 1. termin 2023 skal også innholdet i den nye kompensasjonsmeldingen rapporteres på disse mva-kodene. I tillegg til bruk av standard mva-koder, skal det gis ytterligere detaljer om justering for kapitalvarer.

Sticos har lansert et nytt nettkurs, som gir en mer detaljert gjennomgang av ny kompensasjonsmelding. Bestill kurset her

Standard mva-koder for kompensasjon

Dagens nummererte poster i kompensasjonsmeldingen erstattes av en dynamisk liste av spesifikasjonslinjer. Den kompensasjonsberettigede skal kun rapportere på de linjene som er aktuelle for virksomheten. Kodene er delt inn i følgende grupper:

  • Kjøp av varer og tjenester i Norge med kompensasjonsrett
  • Kjøp av varer fra utlandet med kompensasjonsrett (import)
  • Kjøp av tjenester fra utlandet med kompensasjonsrett (import)
  • Klimakvoter og gull
Kode Kjøp av varer og tjenester i Norge med kompensasjonsrett Spesifikasjoner
(K)1 Kjøp av varer og tjenester med kompensasjonsrett (høy sats - 25 %) Justering
(K)11 Kjøp av varer og tjenester med kompensasjonsrett (middels sats - 15 %)  
(K)13 Kjøp av varer og tjenester med kompensasjonsrett (lav sats - 12 %)  

 

Kode Kjøp av varer fra utlandet med kompensasjonsrett Spesifikasjoner
(K)81 Kjøp av varer fra utlandet med kompensasjonsrett (høy sats - 25 %) Justering
(K)83 Kjøp av varer fra utlandet med kompensasjonsrett (middels sats - 15 %)  
(K)14 Kompensasjon for merverdiavgift betalt ved innførsel (høy sats - 25 %) Justering
(K)15 Kompensasjon for merverdiavgift betalt ved innførsel (middels sats - 15 %)  

 

Kode Kjøp av tjenester fra utlandet med kompensasjonsrett (import) Spesifikasjoner
(K)86 Kjøp av tjenester fra utlandet med kompensasjonsrett (høy sats - 25 %)  
(K)88 Kjøp av tjenester fra utlandet med kompensasjonsrett (lav sats - 12 %)  

 

Kode Klimakvoter og gull Spesifikasjoner
(K)91 Kjøp av klimakvoter eller gull med kompensasjonsrett (høy sats - 25 %)  

Innrapportering direkte fra regnskapssystemet eller manuelt via en portal

Den nye kompensasjonsmeldingen kan leveres direkte fra virksomhetens regnskapssystem gjennom en API-løsning. Innleveringen vil skje på grunnlag av standard mva-koder (SAF-T). Skatteetaten oppfordrer sterkt til å levere digitalt allerede fra starten for de som har mulighet til det.

Det vil også bli mulig å levere kompensasjonsmeldingen manuelt via en portalløsning på skatteetaten.no. Dette vil bl.a. være aktuelt for de som har et regnskapssystem som ikke kan levere opplysningene direkte. Levering kan enten skje ved manuell inntasting i portalløsningen, eller ved opplasting av en xml-fil.

Det vil være mulig å angi merknader til hver enkelt kode og/eller samlet til meldingen. Som hovedregel er det ikke pliktig å benytte merknader, men merknader kan benyttes.

Det er ingen endring i fristene for levering av kompensasjonsmeldingen.

Utfylling og signering

Det er ingen endring i hvem som kan fylle ut og levere kompensasjonsmeldingen.

For å fylle ut meldingen må du ha en av følgende roller i Altinn:
Ansvarlig revisor, regnskapsmedarbeider, regnskapsfører uten signeringsrett eller revisormedarbeider.

For å signere må du ha en av følgende roller i Altinn:
Begrenset signeringsrett eller regnskapsfører med signeringsrett.

For å attestere må du ha en av følgende roller i Altinn:
Ansvarlig revisor eller revisorattesterer for mva-kompensasjon.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.