Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Nye regler om rapportering av ansattaksjer og utbytteaksjer

- Emma er skattejurist og rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

I aksjonærregisteroppgaven for inntektsåret 2021 finner vi nye transaksjonstyper for både tegning av ansattaksjer og utdeling av utbytteaksjer. Nedenfor kan du se hvordan føringen skal gjøres ved slike transaksjoner.

Ansattaksjer 

Ansatte som får tegne seg for aksjer i selskapet til underpris, må skatte av differansen mellom markedsprisen på aksjen og det de faktisk betaler for aksjen. Fra og med 2021 skal man føre transaksjonen som “Nyemisjon ansattaksjer” i post 9 og 23. Merk at disse postene kun brukes for tegning av nye aksjer, ikke for kjøp eller andre former for erverv. 

I Sticos Oppslag finner du også et eget emne om aksjonærregisteroppgaven. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag, prøv gratis her! 

Pålydende og innbetalt overkurs i post 9 skal tilsvare det beløpet den ansatte tegnet seg for i emisjonen og som faktisk er betalt inn. Når selskapet betaler hele eller deler av innskuddet for den ansatte, skal man bruke totalbeløpet. Merk at det må foreligge dokumentasjon på at innskuddet er gjort på vegne av den ansatte for at innskuddet skal kunne bekreftes av revisor. 

Total anskaffelsesverdi i post 23 skal tilsvare aksjenes inngangsverdi. I enkelte tilfeller kan man redusere markedsprisen med 25 prosent i beregningen av størrelsen på skatteplikten. Rettledningen til aksjonærregisteroppgaven kan tolkes som at inngangsverdien skal tilsvare omsetningsverdien etter at den er redusert med opptil 25 prosent. En slik tolkning strider imidlertid mot både lovkommentaren til skatteloven § 10-32 og Skatte-ABC, som presiserer at inngangsverdien skal være den fulle omsetningsverdien.

Les mer om skatterabatt for ansattaksjer i Sticos Oppslag emnet vårt Ansattes kjøp av aksjer til underpris. Har du ikke tilgang kan du prøve gratis ved å registrere deg her!

Sticos mener derfor at det er omsetningsverdien på tidspunktet den ansatte mottar aksjene, før reduksjon på opp til 25 prosent som skal  fylles ut i post 23. Merk imidlertid at regelen om 25 prosent reduksjon av omsetningsverdien er foreslått avviklet fra og med 2022. Men den gjelder fortsatt for aksjer som er tegnet i 2021. 

Arbeidsgiver kan også velge å gi alle eller noen av aksjene i skattefri gave til de ansatte, opp til kr 5 000. Inngangsverdien blir ikke redusert av en slik gave, og beløpet i post 23 skal derfor føres som om det ikke er gitt en gave. 

Lær mer om gaver med vårt nettkurs Gaver i arbeidsforhold. 

Utbytteaksjer

Når selskapet deler ut egne aksjer som utbytte til aksjonærene, kalles transaksjonen utbytteaksjer. I realiteten er dette to forskjellige transaksjoner. Først deler selskapet ut et utbytte til aksjonæren, og samtidig overfører selskapet egne aksjer til aksjonæren. 

Utbytteaksjer kan på visse vilkår utdeles skattefritt til aksjonærene. Da vil den første transaksjonen være skattefri, og skal derfor ikke føres i aksjonærregisteroppgaven. Den andre transaksjonen må imidlertid rapporteres for å registrere eierskiftet. Overføringen av egne aksjer føres derfor i post 23 og 25 med hendelsestypen “Skattefrie utbytteaksjer”. 

Les mer om unntak fra skatteplikten på utbytteaksjer i emnet vårt her. 

Ved skattepliktige utbytteaksjer skal imidlertid begge transaksjoner rapporteres i aksjonærregisteroppgaven. Utbyttet føres som normalt i post 8 og 21. Fra og med 2021 skal skal overføringen av egne aksjer rapporteres i post 23 og 25, med hendelsestypen “Skattepliktige utbytteaksjer”.

Aksjer i tilgang i post 23 skal føres på den aksjonæren som mottar utbytteaksjene. Men merk at selskapet er aksjonær i sitt eget selskap når de i utgangspunktet eier egne aksjer. Aksjer i avgang i post 25 skal dermed føres på aksjonærnivå, med selskapet selv som aksjonær. 

Lær mer om aksjer ved vårt nettkurs Egne aksjer. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på Facebook, LinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.