Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Skatt og moms på julegaver?

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Julen nærmer seg med stormskritt og det er duket for julebord og gavedryss. Men jul eller ikke jul – det er alltid et spørsmål om fradragsrett. Er det skattemessig fradrag for julegavene og julebordet? Og hvordan blir det med fradrag for inngående merverdiavgift?

Skattemessig behandling

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, for eksempel blomster, konfekt og en rimelig vinflaske eller lignende som arbeidsgiver gir til sine ansatte, skal normalt ikke lønnsrapporteres da slike oppmerksomheter anses som skattefrie gaver.

Kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser kan også motta enkle oppmerksomheter, beløpsmessig begrenset til satser i årlige takseringsregler. For 2018 er beløpet kr 260 per tilfelle.

Arbeidsgiveren vil i alle tilfellene ha skattemessig fradrag for gavene.

Julegaveregelen

Andre oppmerksomheter eller gaver til ansatte er skattefri for mottakeren når verdien ikke overstiger 1 000 kroner per ansatt i løpet av inntektsåret. Denne bestemmelsen nevnes ofte som julegaveregelen. Det er en forutsetning for skattefritaket at gaven ikke består av et pengebeløp og at gaven gis etter en generell ordning i bedriften. Til og med inntektsåret 2018 er det også et tilleggsvilkår om at bedriften ikke krever skattemessig fradrag for kostnaden. Dette vilkåret gjelder ikke fra og med inntektsåret 2019.

Når det gjelder kostnader til julebord, så har arbeidsgiver i alminnelighet fradragsrett for kostnader til velferdstiltak når kostnadene er pådratt av hensyn til de ansattes interesser og er knyttet til arbeidsgiverens inntektsgivende aktivitet. Fordelen er skattefri hvis den er rimelig og tilbys alle eller en betydelig gruppe ansatte.

Ved velferdstiltak hvor det også deltar personer som ikke er knyttet til bedriften, gis det fradrag for de deler av kostnadene som etter en forholdsmessig del faller på de personene som er knyttet til bedriften. Som knyttet til bedriften anses eier, ansatt, styremedlem, aksjonær mv. med ledsager.

Hvis det tiltaket som kostnadene dekker ikke anses som rimelig velferdstiltak, vil fordelen kunne bli skattepliktig for de som deltar. Det må i tilfelle vurderes om kostnadene er fradragsberettigede etter andre regler, f.eks. som lønn, eller om kostnaden skal behandles som utbytte.

 

Avgiftsmessig behandling

Det er fradragsrett for inngående merverdiavgift på anskaffelser av varer og tjenester til bruk i merverdiavgiftspliktig virksomhet. Men merverdiavgiftsloven setter visse begrensninger for denne retten, blant annet for utgifter til gaver og sosiale tilstelninger. Slike anskaffelser har ofte karakter av forbruk og lovgiver vil at slikt forbruk skal belastes med merverdiavgift.

Vil du vite mer om merverdiavgift? Sjekk ut vårt nettkurs: Fradrag for merverdiavgift på reisekostnader

 

Fradrag for inngående merverdiavgift på kjøp av enkle oppmerksomheter som julegaver, vil altså være avskåret fra fradragsrett. Det skilles ikke mellom de tilfeller hvor gaven gis internt til ansatte, aksjonærer eller pensjonister, eller hvor gaven gis til eksterne som kunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere. Det hjelper heller ikke at julegaven påføres eksempelvis givers navn eller logo slik at gaven får en reklameeffekt. Fradragsretten er avskåret uansett om oppmerksomheten gis med gavehensikt eller i reklameøyemed.

Merverdiavgiften blir dermed en utgift for giver og kostnadsføres vanligvis sammen med nettokostnaden for julegaven.

Gaver av bagatellmessig verdi

Men fortvil ikke, det finnes et unntak. Hvis oppmerksomheten er av bagatellmessig verdi foreligger det likevel fradragsrett for den inngående merverdiavgiften så lenge oppmerksomheten ikke gjelder servering eller representasjon.

Beløpsgrensen for bagatellmessig verdi er for tiden 100 kroner inklusive merverdiavgift og refererer seg til alminnelig omsetningsverdi. Alminnelig omsetningsverdi er det vederlaget virksomheten ville ha solgt den samme varen for til andre. Det er verdien på den enkelte gjenstand som er avgjørende for beløpsgrensen.

Det er altså allikevel fradragsrett for julegaver og lignende så lenge verdien til den enkelte mottaker av gaven ikke har en verdi som overstiger 100 kroner brutto.

Det samme gjelder kompensasjon etter kompensasjonsloven. Kompensasjonsadgangen er avskåret for julegaver og lignende, med mindre anskaffelsen er av bagatellmessig verdi.

Julebord og lignende

Ved juletider gis det ofte oppmerksomheter i form av julebord, julelunsj eller et måltid på restaurant. Heller ikke slike innkjøp gir rett til fradrag for merverdiavgift og det uansett beløpets størrelse. Retten til fradrag for inngående merverdiavgift er nemlig avskåret for utgifter til servering og representasjon.

Alle former for oppvartning av ansatte, pensjonister, kunder og andre samarbeidspartnere på restaurant vil ikke være fradragsberettiget uansett om utgiften rent faktisk knytter seg til mat, drikke eller underholdning. Avskjæringsbestemmelsen gjelder selv om bespisning skjer mens den ansatte er på jobb og restaurantbesøket inngår som en del av arbeidet for den ansatte. Arbeidsgiver vil ikke ha fradragsrett for inngående merverdiavgift, verken for andel kostnad som gjelder den ansatte (på jobb) eller øvrige bespisende.

Fradragsretten er også avskåret for inngående merverdiavgift på anskaffelser som overnatting og transport ved arrangementer som julebord eller andre tilstelninger av sosial art.

I Sticos Oppslag finner alltid oppdatert regelverk om gaver, beløpsgrenser, fradragsrett og skattemessig behandling. Prøv gratis her!

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.