Hopp til innhold

Internettsalg - dokumentasjon og reskontroføring

- rådgiver i Sticos

Det er nærliggende å tro at internettsalg er alt salg som skjer over nett. Mange tenker nok at salg av varer fra nettbutikk er typisk internettsalg, men det er det ikke etter Skattedirektoratets definisjon. Misforståelser kan føre til uriktig salgsdokumentasjon og registrering i kundespesifikasjonen.

Hva er internettsalg

Skattedirektoratet har lagt til grunn at begrepet salg over internett i henhold til kassasystemlova og bokføringsforskriften er enhver form for e-handel der salg gjennomføres ved at en tjeneste bestilles og betales ved bruk av en nettløsning tilrettelagt av selgeren. Salget skjer uten at kjøper oppsøker et kassapunkt på leverandørens forretningssted eller en automat for å få gjennomført kjøpet.

Et eksempel på internettsalg er når man kjøper en bussbillett via app på telefonen, og billetten blir gyldig når betalingen er utført.

Lær mer om temaet med vårt nettkurs: Salg på nett

Salg som ikke anses som internettsalg:

  • Bestilling fra selgerens hjemmeside, hvor betaling, men ikke levering skjer samtidig med bestillingen.
  • Bestilling fra selgerens hjemmeside, hvor betaling og levering skjer på selgerens forretningssted.
  • Varene blir kjørt ut til kunden på grunnlag av innsendt bestilling.

Dokumentasjon av internettsalg

Internettsalg skal dokumenteres på samme måte som kredittsalg ved å utstede fakturaer eller tilsvarende salgsdokumenter som oppfyller bokføringsforskriftens krav. Dokumentene må blant annet inkludere kjøperens navn, adresse eller organisasjonsnummer, en klar beskrivelse av hva som er solgt, og beløp med eventuell merverdiavgift spesifisert.

Registrering i kundespesifikasjonen

Skattedirektoratet legger til grunn at internettsalg anses som kontantsalg i forhold til reglene om kundespesifikasjon i Bokføringsforskriften § 3-1. I praksis vil det si at internettsalg kun kreves registrert i kundespesifikasjonen når begge følgende vilkår er oppfylt:

  • tjenesten er beregnet for videresalg eller som direkte innsatsfaktor i produksjon eller tjenesteleveranse, og
  • vederlaget overstiger kr 1 000 inklusive merverdiavgift.

Er begge vilkårene oppfylt, så er hovedregelen at salget skal bokføres på den enkelte kundes konto i kundespesifikasjonen.

Salg fra nettbutikk

Vi får ofte spørsmål om krav til salgsdokumentasjon ved salg fra nettbutikk. Dette er altså ikke et internettsalg, men et kredittsalg som krever at det utstedes faktura etter levering og registrering i kundespesifikasjonen. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.