Hopp til innhold

Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Skatteetaten kontrollerer om bedrifter rapporterer riktig obligatorisk tjenestepensjon (OTP). I den forbindelse har Sticos Fagsupport mange spørsmål om temaet, og vi gjengir noen av disse her.

Fagsupport er inkludert i Sticos Oppslag og gir deg fri tilgang til faglig veiledning fra fagekspertene våre. Du får raskt svar på faglige problemstillinger og hjelp til å forstå regelverket.

Vi har et AS hvor eier og samboer jobber, må de ha OTP?

Plikten til å ha OTP oppstår når du har:

  • 2 ansatte (inklusiv eier) hvor begge jobber minimum 75 prosent stilling. eller
  • 1 ansatt uten eierandel som jobber minimum 75 prosent stilling, eller
  • Flere ansatte som minimum jobber 20 prosent stilling og totale årsverk i bedriften da blir 2 årsverk.

Det betyr at her må det sjekkes ut om eier og samboer jobber mer enn 75 prosent hver, eller om samboer uten eierandeler jobber minimum 75 prosent stilling.

Må daglig leder og styrets leder meldes inn i bedriftens OTP-ordning?

I firmaer som er pliktig til å ha OTP, så kan eiere velge å ikke melde seg inn i den pliktige ordningen. Hvis daglig leder og styrets leder er eiere og arbeidstaker, kan de velge å ikke melde seg inn i ordningen. Arbeidstakere uten eierandeler skal inn i ordningen.

Er det bare faste ansatte som skal være med i bedriftens OTP-ordning?

Alle faste og midlertidige ansatte skal være med i ordningen. Denne avtalte arbeidstiden skal rapporteres i A-meldingen. Utfra dette vil du da få en stillingsandel.

Minimumskravene til medlemskap i OTP er: fylte 13 år, lønnsopplysningspliktige ytelser på kr 1 000 eller mer og medlem av norsk folketrygd. Alle som oppfyller disse kraven skal meldes inn når de starter og ut når de slutter.

Hva betyr det å være medlem av norsk folketrygd?

Hvis bedriften betaler arbeidsgiveravgift til Norge for utenlandske arbeidstakere, regnes de som medlem av norsk folketrygd. Derimot, hvis de utenlandske arbeidstakerne allerede er trygdet i hjemlandet og dokumentasjonen (for eksempel A1-skjema) er lagt frem, skal arbeidsgiveravgiften betales til hjemlandet. Arbeidstakere som ikke er trygdet i Norge, skal å meldes inn i bedriftens OTP-ordning.

Skal sesongarbeidere meldes inn i OTP-ordningen?

Sesongansatte skal meldes inn i virksomhetens pliktige OTP-ordning hvis de oppfyller medlemskriteriene på 13 år, tjener over kr 1 000 og er trygdet i Norge. 

Hva med virksomheter uten pliktig OTP med sesongarbeidere?

Vi får mange spørsmål om virksomheter som tidligere ikke har hatt plikt til OTP-ordning, men hvor det nå kan oppstå plikt i forbindelse med sesongansatte. Skatteetaten har i et generelt svar til oss sagt at de vurderer plikten etter hva som er innmeldt i arbeidstakerregisteret til enhver tid. Ved vurdering av OTP-plikt må det ved for eksempel sesongansatte alltid foretas en konkret helhetsvurdering. Er kravene oppfylt en måned, må en ordning derfor opprettes.

Vil du vite mer om reglene for OTP? 
I Sticos Oppslag finner du utfyllende informasjon om emnet.


Er idrettslag pliktig til å opprette OTP?

Har idrettslaget arbeidstakere, så må plikten til OTP vurderes. Er det en arbeidstaker i 75 % stilling eller mer, eller tilsammen 2 årsverk hvor hver arbeidstaker jobber minimum 20 %, så har idrettslaget en pliktig ordning. Hvis de har en pliktig ordning så skal alle arbeidstakere som er 13 år eller mer, tjener over kr 10 000 (lønnsopplysningspliktig beløp) og er trygdet i Norge, meldes inn i den pliktige ordningen. 

Skal bonus og overtid være med i grunnlaget for OTP?

Loven sier at all lønn skal inngå i grunnlaget for OTP. Den sier videre at det kan gjøres unntak i avtalen mellom arbeidsgiver og leverandøren om at enkelte ytelser ikke skal inngå i grunnlaget. Dette for følgende lønnsytelser: overtid, skattepliktige naturalytelser, skattepliktige utgiftsgodtgjørelser, eller andre varierende eller midlertidige tillegg. 

Hvis det er avtalt at bonusen ikke skal inkluderes i grunnlaget, så skal den heller ikke tas med. Men hvis bonusen er en del av bedriftens faste bonusprogram, har Finanstilsynet uttalt at den skal inkluderes i OTP-grunnlaget. 

Klikk her for å prøve Sticos Oppslag gratis i 7 dager

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.