Hopp til innhold

Større valgfrihet for arbeidsgivere som forskutterer ytelser fra Nav

- rådgiver i Sticos

Skatteetaten lar nå arbeidsgiver velge å unnta forskutterte sykepenger fra arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget i den måneden man forskutterer sykepengene, fremfor å vente til refusjonen fra Nav faktisk er mottatt.

Det går frem i en prinsipputtalelse som Skatteetaten publiserte 3. november 2023.

Tidligere regelverk - praktisk tilnærming

Arbeidsgivere som forskutterer sykepenger, foreldrepenger mv. skal ikke betale arbeidsgiveravgift av slike ytelser når disse refunderes fra Nav. Dette følger av folketrygdloven.

Tidligere har det vært slik at arbeidsgiver har beregnet og betalt arbeidsgiveravgift av forskutterte ytelser, for så å redusere grunnlaget for arbeidsgiveravgift når refusjonen faktisk er mottatt fra Nav. Grunnlaget for arbeidsgiveravgiften har dermed først blitt redusert den måneden arbeidsgiver mottar refusjonen. Dette er en praktisk tilnærming til regelen om at arbeidsgivere som forskutterer sykepenger mv. ikke skal betale arbeidsgiveravgift av ytelsene når disse refunderes fra Nav. Denne løsningen kan ha medført en ulempe for arbeidsgivere med hensyn til likviditet, for eksempel hvis de må vente lenge på refusjonen, og Skatteetaten har derfor kommet med en alternativ løsning.

Nytt regelverk - arbeidsgivers valgmulighet

Det nye er at arbeidsgiver nå har en valgmulighet. Arbeidsgivere kan enten fortsette som tidligere, eller de kan la være å beregne arbeidsgiveravgift av forskutterte sykepenger i forskutteringsmåneden. 

Arbeidsgivere som ønsker fritak for arbeidsgiveravgift på forskutteringstidspunktet, må imidlertid, i tillegg til å faktisk kreve refusjon, også sannsynliggjøre beløpet som reduserer avgiftsgrunnlaget. Senere, når refusjonen fra Nav mottas, må arbeidsgiver kontrollere at det er samsvar mellom refusjonen og tidligere beregnet redusert grunnlag. Dette kan potensielt føre til en del ekstraarbeid med korrigering av a-meldinger i ettertid.

Er du usikker på hva refusjonsbeløpet blir, prøv vårt skjema i Sticos Oppslag: Avstemming refusjon sykepenger. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag, kan du prøve uforpliktende.

Ekstra arbeidsgiveravgift

Det har også vært en del spørsmål om hvordan innslagspunktet for den ekstra arbeidsgiveravgiften påvirkes av refusjoner fra Nav. Nå er det klart at ytelsene som refunderes fra Nav skal redusere grunnlaget for beregningen av ekstra arbeidsgiveravgift i sin helhet, uavhengig av om det faktisk er beregnet ekstra arbeidsgiveravgift. Det vil si at det kun er arbeidsgivers utgift som inngår i grunnlaget for den ekstra arbeidsgiveravgiften.

Ved årsskifte

Uansett om arbeidsgiver velger å fortsette som tidligere ved å redusere grunnlaget når refusjonen faktisk mottas, eller velger å unnlate grunnlaget i forskutteringsmåneden, skal grunnlaget for arbeidsgiveravgift følge kalenderåret. Det vil si at refusjon som arbeidsgiver mottar i 2024 som gjelder forskutterte sykepenger for 2023, skal skilles ut og redusere grunnlaget for arbeidsgiveravgift, og også eventuell ekstra arbeidsgiveravgift, i 2023. 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.