Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Ubevisste feil i skattemeldingen kan gi tilleggsskatt

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Ved overgangen til ny digital skattemelding vil det for mange være mer krevende å kvalitetssikre opplysningene og skatteberegningen. Men det er viktigere enn noen gang å gjøre en grundig kontroll.

Ved overgangen til ny digital skattemelding vil det for mange være mer krevende å kvalitetssikre opplysningene og skatteberegningen. Men det er viktigere enn noen gang å gjøre en grundig kontroll. 

Skatteetaten er tydelig i dommer og saker i skatteklagenemnda, at de forventer kvalitetssikring av skattemeldingen. Det er skattyter som er ansvarlig for at den er riktig og det skal veldig mye til for å kunne få aksept for å bli hørt med at feil er en skrivefeil eller at det ikke var meningen. Det er ingen endring på dette området, selv om vi nå får ny digital skattemelding og skatteetatens formål med den er en forenkling for alle parter. 

Lagmannsrettens dom fra 2020 er et godt eksempel på hvor vesentlige feil som kan oppstå hvis man ikke gjør en god kontroll. Skatteetaten fikk medhold i å ilegge tilleggsskatt på 30 millioner kroner som følge av feil i skattemeldingen fra SATS. I regnskapet til SATS var det gjennomført en nedskrivning av en større aksjepost og det var glemt å tilbakeføre nedskrivningen som permanent forskjell. Den regnskapsmessige nedskrivningen kom derfor skattemessig til fradrag. 

Hvorfor er det så krevende, og kan feilen rettes?

Det er spesielt forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler som gjør at rapporteringen av av skattemelding og næringsspesifikasjon og skatteberegningen blir krevende. Det krever kompetanse om regelverket, forståelse av hvordan årsoppgjørsprogrammet løser dette. . Det er ikke bare å trykke på en knapp og tro at alt blir riktig behandlet. Systemet er avhengig av riktige koblinger av selskapets kontoer og du må vite at det krever ekstra rapportering av skattemessige verdier for en del områder.  Samme hvor mye tekniske og «automatiske» programmer du benytter, må du kvalitetssikre at det blir riktig. Det er mange feilkilder.

Oppdager du feil i ettertid må du rette og sende inn på nytt. Du vil da kunne unngå tilleggsskatt hvis ikke skatteetaten allerede har begynt å gjennomføre kontroll av skattemeldingen. 

Hvordan kontrollere

I årsoppgjørsprogrammet vil du kunne gjøre en automatisk skatteberegning. Denne må kontrolleres mot skattemeldingen. Du må ha god kontroll på permanente forskjeller og endring i midlertidige forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige verdier . For å sikre at alt er hensyntatt må du både kjenne regelverket og virksomheten. Det anbefales å bruke systemets oversikt over alle midlertidige og permanente forskjeller og kontrollere det mot selskapets kontospesifikasjon for å kontrollere at alt er med. 

Les mer om det i Sticos Oppslag her: 

Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag kan du prøve gratis ved å registrere deg her!

I tillegg vil en analyse av skattekostnaden i regnskapet gi en siste sjekk på om du har fått med alt. I en slik analyse bør du ut fra forståelse av virksomheten og ved å se over regnskapet, kunne ta stilling til om det er vesentlige feil i skatteberegningen.  Du analyserer hvorfor skattekostnaden ikke er 22% (skattesats) av resultat før skatt. Årsaken til det er permanente forskjeller. Permanente forskjeller er inntekter/kostnader som aldri kommer til inntekt eller fradrag i skattemessig inntekt. Ved å gjennomgå regnskapet og tenke over hvilke poster som er permanente forskjeller, vil du også kunne fange opp vesentlige feil som skyldes feil i rapporteringen. 

Vil du lære mer om temaet? 

Få ny kunnskap ved å ta ett eller flere av våre aktuelle nettkurs:  
•    Skatteberegning for AS
•    Dokumentasjon og avstemming av balansen i årsoppgjøret

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.