Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Utbetaling av feriepenger

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Sommerferien nærmer seg. Mange har vært permitterte i store deler av 2020 og ønsker kanskje ikke full ferie? Både for arbeidstakere som har full feriepengeopptjening og de som har mindre opptjening, så kan feriepengeutbetalingen bli utfordrende.

Når kan arbeidstakeren kreve å få utbetalt feriepengene?

Arbeidstakeren kan kreve utbetaling av opptjente feriepenger siste lønningsdag og senest 1 uke før ferien tas. Hvis ferien er delt skal utbetalingene fordeles etter feriens lengde. For månedslønte er det likevel anledning til å utbetale feriepengene i en bestemt måned, normalt juni.

Hvor mye skal utbetales i feriepenger?

Det er fjorårets inntekt som fastsetter hvor mye feriepenger arbeidstakerne får i år. Arbeidstaker må derfor ha opptjent lønn fra en eller flere arbeidsgivere i fjor for å ha rett på feriepenger. Hvis man ikke har vært i jobb vil arbeidstaker likevel ha rett til å ta ferie, men har ikke rett til feriepenger.

Nytt nå i 2021 er at det er midlertidig vedtatt feriepenger av dagpenger. Disse feriepengene beregnes med 10,2 % av utbetalte dagpenger i 2020. Dette gjelder ikke arbeidstakere som fremdeles er permitterte etter 7. juni. De vil isteden få 4 uker med dagpenger uten å være tilgjengelig for arbeid.  

Etter ferieloven skal feriepengene utbetales som en fast prosent av feriepengegrunnlaget. Denne prosentsatsen vil være ulik avhengig av hvor lang ferie arbeidstakerne har rett på, og om arbeidstakeren er over 60 år. 

For arbeidstakere med rett til 4 uker og 1 dag ferie (25 virkedager) vil feriepengene være 10,2 % av feriepengegrunnlaget. For arbeidstakere over 60 år forhøyes prosentsatsen med 2,3 % og utgjør 12,5 % av feriepengegrunnlaget.

Dersom de ansatte skal ha 5 ukers ferie (30 virkedager) utgjør feriepengene 12,0 % (14,3 % for arbeidstakere over 60 år) av feriepengegrunnlaget.

Hvorfor trekkes 4/26-deler?

Arbeidstaker skal ha lønn for de dagene de arbeider og feriepenger for de dagene ferien avvikles. 

Dette vil si at timelønte vil få utbetalt lønn for arbeidede timer og feriepenger i forhold til antall feriedager etter hvert som disse tas ut.
For ansatte med månedslønn er det litt upraktisk å trekke for ferie etter hvert som ferien avvikles, og månedslønte avregnes derfor normalt nå i juni. Har arbeidstaker avtalefestet 5 uker ferie vil antall feriedager strekke seg noen dager utover en måned. 5 uker ferie tilsvarer nemlig 30 virkedager. Virkedager er alle dager i uken unntatt søndag og helligdager. En gjennomsnittsmåned er 26 virkedager. Derfor må det trekkes for noen tilleggsdager, og dette tilsvarer trekket på 4/26-deler. På denne måten blir antall dager det gjøres trekk i lønn for ferie for og antall dager man har ferie likt. I praksis gjøres dette ved at arbeidsgiver utbetaler vanlig lønn, trekker for alle de feriedagene som skal avvikles i løpet av året og utbetale alle opptjente feriepenger samtidig.

Til sammenligning skal månedslønte som har ferie etter ferieloven, dvs. 25 virkedager (4 uker og 1 dag ferie), ha et tillegg på 1/26-del av månedslønna ved utbetalingen av feriepengene i juni.

FÅ GRATIS E-BOK: DETTE MÅ DU VITE OM FERIELOVENS BESTEMMELSER

Hva med dem uten full opptjening?

Arbeidstaker som kun har opptjent feriepenger for eksempel for to uker og ikke ønsker mer enn to uker ferie, har rett til dette. Da skal arbeidstaker kun trekkes for disse to ukene. Det vil si at i juni skal arbeidstaker ha

  • månedslønn,
  • trekk i lønn for ferie med to uker og
  • utbetalt alle feriepenger.

Unntaket er hvis det avvikles fellesferie i virksomheten. Da må arbeidstaker ta ut ferien i fellesferien – dvs. de skal ikke ha lønn for feriefritiden uten opptjening.

Timelønnet arbeidstaker som har enten full opptjening eller redusert ferie, skal  avregnes slik:

  • timelønn for arbeidet timer i perioden og
  • feriepenger fordelt i forhold til ferien som skal avvikles. Dette gjøres ved å ta feriepenger / totalt antall feriedager * med feriedager som tas ut.

Hva med dem som fremdeles er permitterte?

Månedslønnede arbeidstakere kan få avregnet alle feriepengene i juni måned. Er det ikke nok lønn å avregne feriepengene i, så skal feriepengene utbetales når arbeidstaker faktisk tar ferie. Dette gjelder spesielt timelønnet arbeidstakere, men også arbeidstakere som er permitterte, i permisjon, langtidssyke osv. hvor arbeidsgiver ikke utbetaler lønn i juni.

LES OGSÅ: Kan arbeidsgiver utbetale feriepenger til ansatte som er permitterte?​

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.