Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Vernerunde: Slik gjennomfører du den

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Vernerunden er et praktisk og godt verktøy for å få et bilde av hva som foregår i bedriften. Her er oppskriften på hvordan du gjennomfører vernerunden.

En vernerunde er en forebyggende HMS-aktivitet der formålet er å hindre at uheldige arbeidsmiljøforhold oppstår, avdekke eventuelle risikoforhold samt sikre at forbedringer utføres. Vernerunden er et praktisk og godt verktøy for å få et bilde av hva som foregår i bedriften.

Alle virksomheter med ansatte plikter å ha et systematisk HMS-arbeid. Mye av HMS-arbeidet må dokumenteres. Med HMS-modulen i Sticos personal får du alle verktøy og råd du trenger for å oppfylle lovkravene. 

Planlegg vernerunden

Det er ledelsen som har ansvaret for å gjennomføre vernerunder. Dette bør skje i samarbeid med verneombudet eller en ansatterepresentant for de bedrifter som ikke har verneombud.

Vernerundene bør planlegges i god tid i forkant.

Det som bør gjennomgås er:

  • Oppsummeringer fra tidligere vernerunder, skademeldinger, sykefraværsstatistikken og eventuelt andre HMS-saker.
  • Fastsette tidspunkt, tidsbruk og hvem som skal delta.
  • Orientere alle ansatte om vernerundens innhold og tidspunkt for gjennomføring.

Gjennomføre vernerunden

Vernerunden gjennomføres ved at leder og verneombud gjør en befaring av lokalene og snakker med medarbeiderne med utgangspunkt i en sjekkliste. Noter fortløpende på sjekklisten informasjon, innspill, mangler og feil som trenger oppfølging.

Typiske feil og mangler kan være enkle ting som manglende belysning eller feil innstilling på bord og stoler, men dere kan også avdekke mer alvorlige feil som dårlig sikring av reoler, problemer i det psykososiale arbeidsmiljøet eller uforsvarlig oppbevaring av kjemikalier.

Slik følger du opp

Det skal utarbeides en oppsummering etter vernerunden er gjennomført. Bruk notatene fra da dere gikk gjennom lokalene. Oppsummeringen er grunnlaget for å utarbeide en prioritert handlingsplan.

Dette er viktig:

  • Gi de ansatte en oppsummering av vernerunden
  • Ledelsen skal presentere forslag til tiltak ut fra oppsummering og medarbeidernes innspill
  • Dokumentasjonen på vernerunden som er utført skal arkiveres og rapporteres til styret, AMU eller andre instanser.
  • Lag en handlingsplan med en beskrivelse av prioriterte tiltak, tidsfrist for når det skal være gjort og hvem som er ansvarlig for at det blir gjort

Ekstratips:

Legg vernerunden til et tidspunkt da flest mulig ansatte er på plass og arbeid foregår som vanlig. Slik får du se et reelt bilde av arbeidshverdagen og sikrer mest mulig involvering og engasjement hos de ansatte.

Synliggjør for de ansatte de tiltakene som blir gjennomført på handlingsplanen etter vernerunden. Dette øker dine medarbeideres engasjement for vernerunder og sikrer deg mest mulig informasjon til HMS-arbeidet videre.

Det kan noen ganger være lurt å ta med faglige rådgivere på de områdene dere skal se på i vernerunden, som for eksempel en ergonom eller en yrkeshygieniker når dere skal se på utstyr, bygningsmassen, arbeidsoperasjoner, arbeidsstillinger eller støy og kjemikalier.

Gjennomfør vernerunde minst én gang i året, gjerne oftere. Vurder hyppigheten ut fra forholdene, type virksomhet og risiko. Sticos har laget et eksempel på en generell sjekkliste til vernerunde. Listen bør tilpasses bedriften og avdelingen det skal gås vernerunde på.

Lær mer

Ønsker du mer kunnskap om temaet. Sticos tilbyr to relevante HMS-kurs: 

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.