Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Slik kommer du i gang med systematisk HMS-arbeid

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Mange virksomheter synes HMS er abstrakt og vanskelig. Her er noen tips til hvordan du kommer i gang med et systematisk HMS-arbeid.

Er du fristet å gjøre som strutsen og stikke hodet i sanden når HMS blir satt på agendaen? Ikke fortvil, Sticos hjelper deg med det systematiske HMS-arbeidet. 

HMS-modulen i Sticos Personal gjør det enkelt å få oversikt, overholde og følge opp kravene innenfor HMS-området. Du får også med et fleksibelt system for avviksregistrering og håndtering.

Krav til HMS gjelder som utgangspunkt alle virksomheter 

Enhver virksomhet må arbeide systematisk og ha rutiner for tilrettelegging av helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Kravet til systematisk HMS-arbeid gjelder for alle virksomheter som sysselsetter ansatte.

Arbeidstakerne har krav på et forsvarlig psykisk, fysisk og sosialt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Det stilles også krav til at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. 

Kravet til HMS innebærer at alle virksomheter blant annet må dokumentere:

•    Virksomhetens mål for helse, miljø og sikkerhet.
•    Hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS.
•    Hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende).
•    Avviksrutiner

Hvorfor skal du prioritere HMS?

Tilsynsmyndighetene kontrollerer at HMS-bestemmelsene overholdes, og hvis det avdekkes mangler kan tilsynene blant annet ilegge pålegg om retting, stansing og gebyr. En prioritert innsats på HMS-området bidrar til trygghet for den enkelte, og er en sentral forutsetning for at virksomheten skal kunne løse sine oppgaver. Godt HMS-arbeid bidrar til bedret omdømme, merkevarebygging og konkurranse om kvalifisert arbeidskraft, og samlet sett økt lønnsomhet.

Hvordan få til et velfungerende HMS-arbeid i din virksomhet?

•    Sørg for at ansatte, vernetjenesten og arbeidsgiver har kunnskap om HMS og risikoforholdene 
•    Samle og få oversikt regelverk som gjelder for dere og HMS-dokumentasjon dere har i dag
•    Systematiser og ta i bruk tidligere HMS-arbeid i hele organisasjonen
•    Gjør en risikovurdering
•    Involver de ansatte, verneombud og AMU i arbeidet
•    Lag realistiske HMS-mål, for eksempel sett konkrete sykefraværsmål.

Få hjelp til det du trenger

Systematisk HMS er ikke bare et lovkrav, men en helt sentral funksjon er å ivareta humankapitalen i virksomheten. Altså den verdien som arbeidstakerne representerer for din virksomhet. 

For å hjelpe virksomheter med å lykkes med HMS-arbeidet tilbyr Sticos flere hjelpemidler. 

Sticos HMS-modul

HMS-modulen i Sticos Personal gjør det enkelt å få oversikt, overholde og følge opp kravene innenfor HMS-området. Den digitale HMS-håndboken er alltid oppdatert med gjeldende regelverk, og samler all informasjon på ett sted slik at den lett tilgjengelig for både arbeidsgiver og arbeidstaker. 

Sticos har et fleksibelt system for avviksregistrering og håndtering, og bidrar til å senke terskelen for å registrere avvik.

I Sticos HMS er internkontrollforskriften delt inn i ti punkter i et pedagogisk HMS-hjul. Dette hjulet gir deg full kontroll på alle krav som stilles i internkontrollforskriften.

Til HMS-modulen hører det med fri fagsupport. Om du ikke har modulen eller ønsker mer inngående rådgivning, tilbyr Sticos også dette. Det kan eksempelvis gjelde oppdrag som risikovurderinger, kvalitetssjekk av dokumenter, workshops, utarbeidelse av rutiner mm. Send oss en e-post, så kan vi se på hva vi kan hjelpe deg med 

Sticos Nettkurs
Sjekk ut våre HMS-kurs på nett: HMS-kurs for verneombud og HMS-kurs for ledere. Om ønskelig tilbyr vi også spesialtilpassede HMS-kurs, se mer info

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.