Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Yrkesreise eller arbeidsreise?

Vi vil her se nærmere på reglene for arbeidsreise og yrkesreise.

Å avgjøre om en reise er en arbeidsreise eller en yrkesreise er ikke alltid like enkelt. Det er et komplisert regelverk å finne ut av, men å finne det riktige svaret har storbetydning i forhold til hvordan arbeidsgivers eventuelle dekning av reisen skal behandles.

Dekning av en arbeidsreise behandles fullt ut som lønn, mens ved yrkesreise kan arbeidsgiver utbetale trekkfri godtgjørelse til dekning av kostnader vedrørende selve reisen.

Vi skal her se nærmere på reglene for arbeidsreise og yrkesreise. For å finne ut om en reise er en arbeidsreise eller yrkesreise er det også viktig å ha reglene om fast arbeidssted og ikke-fast arbeidssted klart.

Definisjoner

Fast arbeidssted

Som fast arbeidssted regnes blant annet:

  • sted hvor arbeidstakeren normalt utfører sitt arbeid. Det legges særlig vekt på om arbeidstakerens arbeid på stedet skjer regelmessig og med en viss hyppighet. Arbeider han på flere arbeidssteder i samme arbeidsforhold, anses han normalt å utføre sitt arbeid bare på det stedet hvor han tilbringer det meste av arbeidstiden i den enkelte kalendermåned
  • sted hvor arbeidstaker ikke normalt utfører sitt arbeid, men som likevel er det samme i en sammenhengende periode på mer enn 2 uker
  • annet oppmøtested for tildeling av/forberedelse til arbeid når oppmøtestedet er det samme i en periode på mer enn 2 uker
  • oppmøtested for transport til eller fra arbeidssted på sokkelinnretning, fartøy eller i utlandet (f.eks. helikopterbasen)

Arbeidstakeren kan i tillegg til et fast arbeidssted der vedkommende normalt utfører sitt arbeid også samtidig ha et annet fast arbeidssted etter andre regler i samme arbeidsforhold, som arbeidssted eller oppmøtested etter to-ukersregelen.

Ikke-fast arbeidssted

Som ikke-fast arbeidssted regnes blant annet:

  • arbeids- eller oppmøtested som ikke omfattes av reglene om fast arbeidssted
  • særskilt sted for møte, kurs og lignende der arbeidstakeren er deltaker
  • sted hvor arbeidstaker ikke arbeider mer enn 10 dager i inntektsåret. Det foretas en selvstendig vurdering for hvert arbeidsforhold.

Hva er en arbeidsreise?

Daglige reiser mellom hjem og fast arbeidssted er en arbeidsreise (privatkjøring). 

Det vil si at daglig reise mellom hjem og det sted hvor arbeidstaker normalt utfører sitt arbeid, mellom hjem og arbeidssted som er det samme i mer enn to uker og mellom hjem og oppmøtested for tildeling av arbeidsoppgaver som er det samme i mer enn to uker, er en arbeidsreise.

Hva er en yrkesreise?

Reise mellom hjem og ikke fast arbeidssted er en yrkesreise (tjenestekjøring). 

Har man med seg bil på jobb fordi man skal ut til en kunde i løpet av dagen, vil reisen mellom hjem og det faste arbeidsstedet og likedan tilbake mellom det faste arbeidsstedet og hjemmet, være arbeidsreiser, mens reisen fra det faste arbeidsstedet til kunde og tilbake, vil være en yrkesreise. 

Besøker man kunden på vei til jobb, eller man er innom på vei hjem fra jobb, er det bare merreisen utover avstanden mellom hjem og det faste arbeidsstedet som er yrkesreise.

Skal man ut til en kunde og drar innom det faste arbeidsstedet på vei til og/eller fra kunden, oppholder seg kort tid på arbeidsstedet og ikke utfører alminnelig arbeid under oppholdet, vil hele reisen være en yrkesreise.

Reise mellom hjem og fast arbeidssted kan også være en yrkesreise når arbeidet gjør det påkrevd å frakte arbeidsutstyr, varer og lignende med bil mellom bolig og arbeidssted på grunn av at det ikke er lagringsmuligheter på arbeidsstedet, eller at lagring der er usikkert med hensyn til tyveri, hærverk mv.

Også reiser ved tilkallinger utenom ordinær arbeidstid vil være yrkesreiser selv om man kjører til det faste arbeidsstedet.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.