Faginnhold


Sticos Personalhåndbok er en komplett og alltid oppdatert personalhåndbok på nett. Du samler all informasjon på ett sted og har den lett tilgjengelig for både arbeidsgiver og arbeidstaker. 

I Sticos Personalhåndbok har vi samlet informasjon om blant annet:

  • Lønn
  • Ansettelser
  • Arbeidstid
  • Ferie
  • Opphør av arbeidsforhold
  • Trygderettigheter
  • Permisjon
  • Pensjon

Personalhåndboken er bare en liten del av personalsystemet Sticos Personal


Les mer om Sticos Personal
Sample project image