Hopp til innhold

Blir du trukket riktig skatt?

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Har du flere arbeidsgivere eller variabel inntekt som er opptjent over ulike tidsperioder? Har du gitt riktige opplysninger til skatteetaten som grunnlag for skattetrekket ditt? Vet du om arbeidsgiver bruker riktig tabellperiode? Mye kan gå galt og du kan få en lite ønskelig restskatt.

Sjekk at du får riktig skattekort for neste år

For neste års skattekort, vil skatteetaten ta hensyn til tidligere innmeldte opplysninger, slik at forventet inntekt og fradrag skal bli mest mulig riktig. Dersom dine inntekter eller fradrag ikke har endret seg vesentlig, er det ingen stor grunn til bekymring. Har du imidlertid for eksempel kjøpt deg nytt hus, skiftet jobb og fått endret inntekt, eller at fradragene dine har endret seg betydelig, bør du endre opplysningene dine på skatteetaten.no og se om skattetrekket endrer seg.

Mangler du oversikt over hva du har tjent hittil i år, kan du se på «Mine inntektsopplysninger» på Altinn. Dette er en rapport som gir deg oversikt over innrapporterte opplysninger om arbeidsforholdet ditt og din inntekt for den perioden tilbake i tid som du ønsker.

LES OGSÅ: Når er det overtid?

Flere arbeidsgivere 

Tabelltrekket skal bare benyttes av din hovedarbeidsgiver (der hvor du tjener mest). Har du tabellkort og flere arbeidsgivere, må du som inntektsmottaker gi beskjed til disse hvem som er hovedarbeidsgiver og hvem som er biarbeidsgiver. Bruker flere arbeidsgivere månedstabellen i samme trekkperiode, vil du bli trukket for lite i skatt. Er det vanskelig å velge hvem som er hovedarbeidsgiver, kan du endre skattekortet til prosentkort på skatteetaten.no under «Endre skattekort/forskuddsskatt». Prosenttrekket skal da benyttes av alle arbeidsgiverne.

Riktig tabell 

Som sagt så skal ikke tabellkortet benyttes av flere arbeidsgivere for samme periode. Slutter du i løpet av en måned og går direkte over til ny arbeidsgiver, må begge arbeidsgiverne velge riktig tabellperiode i forhold til avlønning hos den enkelte. Jobber du jevnt hele måneden og ikke har andre arbeidsgivere, så vil imidlertid månedstabellen være riktig. Jobber du varierende eller deler av måneden, skal følgende tabellperioder benyttes:

TABELLPERIODE PERIODE FOR AVLØNNING
Månedstabell
  • Lønn for minimum 25 dager og maksimum 1 måned og 3 dager
  • Lønnen for en halv måned, gang lønnen med to, velg
    månedstabellen og del trekkbeløpet på to
14-dagerstabellen
  • Lønnen 11-17 dager
Uketabell
  • Lønnen 18-24 dager, deler du lønnen på tre, velger uketabellen,
    og ganger trekkbeløpet med tre 
  • Lønnen 5-10 dager
Dagstabell
  • Gjelder lønnen for høyst 4 dager

Hvilke ytelser kan tabelltrekk benyttes på?

Har du tabellkort, så skal tabelltrekk gjennomføres i lønn, overtid og andre tilleggsytelser når de gjelder for samme tidsrom. Månedstabellen benyttes for alle ytelser som kommer fast hver måned. Det samme gjelder hvis ytelsen (f.eks. overtid) er opptjent i samme tidsrom som lønn for måneden. Får du tilleggsytelser som gjelder for et lenger tidsrom enn tabellperioden som benyttes, skal du trekkes etter prosenttrekket. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.