Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Er Norge verdensmestre i HMS?

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Vi har gjennom mange år opparbeidet en relativt god HMS-kultur i Norge. Dette kan vi nok blant annet takke olje- og gassindustrien for, som i en årrekke har jobbet systematisk og målrettet med HMS-aktiviteter og ikke minst holdninger.

Gjennom Arbeidsmiljøloven stiller norske myndigheter krav om at arbeidsgiver/daglig leder skal ha nødvendig opplæring i HMS. Selv om vi er i verdenstoppen på god HMS er det likevel mye vi kan bli bedre på, og mange virksomheter mangler det vi betegner som en god HMS-kultur. Å delta på HMS-kurs for ledere kan gi nyttige innspill for å komme i gang med eller få orden på HMS-arbeidet.

Men hva ligger egentlig i begrepet god HMS-kultur?

Lederens adferd og holdninger til HMS vil være avgjørende for en god HMS-kultur. Men en god HMS-kultur skapes ikke av en leder alene. Medvirkning fra de ansatte er også et vesentlig suksesskriterium for å kunne skape et arbeidsmiljø som ivaretar den enkeltes trivsel, helse og sikkerhet.

Vi kan også dele HMS-arbeidet inn i en formell og en uformell del.

Det formelle består av

 • systemer for styring
 • koordinering
 • kontroll

Det uformelle (selve kulturen) består i

 • holdninger
 • verdier
 • vaner
 • praksis
 • følelser
 • atferd

Det nytter ikke å bare integrere HMS i formelle systemer, HMS må også integreres i den uformelle delen av virksomheten. Vi kan si at den formelle og uformelle delen av HMS-arbeidet er gjensidig avhengig av hverandre for at vi skal lykkes i HMS-arbeidet.

Til tross for gode HMS-resultater i Norge har vi likevel en del å gå på. Mange virksomheter fyller ikke kravene i HMS-lovgivningen selv om regelverket er relativt tydelig. Og mange mangler også selve HMS-kulturen. Det er nok flere årsaker til dette, vi kan nevne:

 • Noen synes HMS-arbeidet er for komplisert og tidkrevende
 • Manglende kunnskap
 • Holdninger

God HMS-lønner seg

Det er stor enighet blant virksomheter som har lyktes i HMS-arbeidet om at tydelig HMS-fokus lønner seg av flere grunner:

 • Sykefravær reduseres
 • Bedre kvalitet på produkter og tjenester
 • Kontroll på risikoer
 • Forebygging av arbeidsulykker
 • Mer tilfredse medarbeidere
 • Bedrer kommunikasjon og samhandling
 • Gir virksomheten et godt rykte og blir dermed en attraktiv arbeidsgiver og samarbeidspartner

Fellesnevneren her er økonomisk gevinst og bedre arbeidshelse for medarbeidere. Vil du skape en mer lønnsom virksomhet, med fornøyde medarbeidere og kunder, kan vi i Sticos hjelpe deg med å få fart på HMS-arbeidet og utvikle HMS-kulturen i din virksomhet. Sticos digitale HMS-system gjør det enkelt å etterleve kravene til systematisk HMS-arbeid.

Har du behov for mer kunnskap om HMS? I Sticos tilbyr vi både nettkurs innen HMS for ledere og for verneombud.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.