Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Forlengelse av foreldrepengeperioden ved 80 prosent dekning

- rådgiver i Sticos

Fra og med 1. juli 2024 vil foreldre få enda større fleksibilitet og økonomisk støtte under foreldrepengeperioden. En ny lovendring forlenger perioden med foreldrepenger for foreldre som velger 80 prosent dekning av foreldrepengene.

Ved søknad om foreldrepenger, må foreldrene velge mellom 80 og 100 prosent
dekningsgrad, det vil si om de skal få utbetalt 80 eller 100 prosent av
foreldrepengegrunnlaget i perioden de mottar foreldrepenger.

Ved 80 prosent dekning får man flere stønadsdager (59 uker) enn ved 100 prosent
dekning (49 uker). Etter dagens ordning har det imidlertid lønt seg økonomisk å
velge 100 prosent dekning, da det har gitt størst utbetaling samlet sett.

Dette endres nå ved at antall stønadsdager ved valgt 80 prosent dekning øker med
11 dager (61 uker og en dag), slik at samlet utbetaling av foreldrepenger blir
tilnærmet lik, uavhengig av valgt dekningsgrad.

Lovendringen gjelder barn som blir født 1. juli 2024 eller senere. A

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.