Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Julegaver til ansatte - dette er skattereglene

- rådgiver i Sticos

Mange arbeidsgivere har tradisjon for å gi julegaver til sine ansatte. Dette innebærer at arbeidsgiver bør kjenne til skattereglene som gjelder for gaver i arbeidsforhold. Her gir vi en kort fremstilling av de viktigste reglene.

Hovedregelen er skatteplikt

Når en ansatt mottar gaver fra sin arbeidsgiver, er hovedregelen at dette er skattepliktig som lønn. Dette gjelder både pengegaver og naturalytelser. Det er uten betydning om arbeidsgiver og arbeidstaker opplever det som en gave.

Unntak for naturalytelser innenfor visse beløpsgrenser

Det finnes flere unntak fra hovedregelen om skatteplikt. Disse finner vi skatteforskriften § 5-15-1. Etter denne bestemmelsen kan de ansatte på visse vilkår motta skattefrie gaver. 

Dersom verdien overstiger beløpsgrensen eller ikke er en naturalytelse, skal arbeidsgiver behandle gaven som lønn på vanlig måte.

Reglene gjelder også for styremedlemmer

I tillegg til ansatte er styremedlemmer omfattet av skattefritaket. Skattefritaket gjelder også hvor den ansatte/styremedlemmet er aksjonær, og selv om det ikke er andre ansatte i selskapet.

Fri telefon mv. som gave

Mange arbeidstakere mottar ulike skattepliktige naturalytelser som fri bil og fri telefon i arbeidsforholdet. Den skattepliktige fordelen kan reduseres med beløpsgrensene for skattefrie gaver. Det betyr bl.a. at arbeidstaker kan slippe å bli beskattet for fri telefon (kr 4 392) dersom arbeidsgiver velger å gi fri telefon som gave. Det er viktig at dette behandles riktig i regnskapet.

Anledninger og beløpsgrenser

I forskriftsbestemmelsen er det listet opp ulike anledninger med tilhørende beløpsgrenser som gir rett til skattefritak.

Jul f.eks er ikke en anledning som er nevnt i bestemmelsen, men det gjelder en generell beløpsgrense på kr 5 000 uavhengig av anledning. Julegaver faller altså inn under denne beløpsgrensen.

For øvrig er beløpsgrensen kr 4 000 ved bl.a. bryllup og bestemte fødselsdager, mens det gjelder en beløpsgrense på kr 8 000 ved minst 20 års tjenestetid i bedriften.

Gaver fra tredjeparter

Hvis arbeidstaker mottar gaver fra arbeidsgivers kunder og forretningsforbindelser, regnes også dette for å være gaver mottatt i det samme arbeidsforholdet. Det er dermed arbeidsgiver som har ansvar for eventuell lønnsinnberetning dersom vilkårene for skattefritak ikke er oppfylt. Arbeidsgiver må derfor holde oversikt over alle gaver som den ansatte mottar. Overholdes ikke reglene, kan arbeidsgiver ilegges tilleggsavgift.

Fradragsrett

Arbeidsgiver har skattemessig fradragsrett for både skattefrie og skattepliktige gaver. Det er imidlertid ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift dersom verdien av gaven overstiger kr 100 inkludert merverdiavgift.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.