Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Gaver til ansatte

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Fra 1. januar 2021 er det nye regler og grenser for gaver i arbeidsforhold. Her er en oversikt over hva du må tenke på for at det skal kunne behandles skattefritt.

Mange bedrifter ønsker å gi en ekstra påskjønnelse til ansatte og forretningsforbindelser i forbindelse med jubileer eller andre anledninger. Fordel i form av gaver/naturalytelser i arbeidsforhold er i utgangspunktet skattepliktig inntekt for den ansatte, og da skal verdien fastsettes ut fra hva det ville ha kostet mottakeren å kjøpe vedkommende vare/tjeneste. Det er verdsettelsen på overtakelsestidspunktet som legges til grunn.

Ikke skatteplikt for gaver med verdi inntil 5 000 kr

Men ingen regel uten unntak. Det er nemlig ikke skatteplikt for gaver til de ansatte dersom verdien på gaven holdes innenfor 5 000 kr pr. ansatt i løpet av inntektsåret. Det er ikke lengre en forutsetning at gaven gis etter en generell ordning i bedriften, men gaven må fortsatt bestå av annet enn pengebeløp. Gavekort som ikke kan veksles inn i penger er godtatt.

Det er skattemessig fradrag for slike gaver – og beløpsgrensen er hevet fra 2 000 kr til 5 000 kr pr. ansatt.

I tillegg til ansatte er styremedlemmer omfattet av skattefritaket. Skattefritaket gjelder også hvor den ansatte/styremedlemmet er aksjonær, og selv om det ikke er andre ansatte i selskapet.

Skattefritak for gaver til ansatt ved visse anledninger

Under forutsetning av at gaven består av annet enn pengebeløp, kan det også gis skattefrie gaver innenfor gitte beløpsgrenser ved enkelte spesielle anledninger. For jubileums- eller oppmerksomhetsgaver er denne beløpsgrensen fastsatt til kr 4 000 pr. År. Det er ikke lengre krav om at gaven må gis etter en generell ordning.

Det kan også gis en skattefri gave i anledning av at mottakeren har minst 20 års tjenestetid. Deretter kan det gis gave skattefritt etter hvert 10 års tjenestetid. Fritaket gjelder i slike tilfeller for verdier inntil kr 8 000.

Ikke skatteplikt for oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi

Oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi, for eksempel blomster, konfekt, (rimelig) vinflaske mv. vil normalt ikke anses som skattepliktig for mottaker. Slike gaver er skattefrie, selv om det i samme året ved andre anledninger er gitt andre skattefrie gaver innenfor beløpsgrensen på kr 5 000 pr. ansatt i løpet av inntektsåret. Arbeidsgiver kan kreve fradrag for slike oppmerksomhetsgaver. Dette skattefritaket gjelder både i og utenfor ansettelsesforhold.

Les også: Fri telefon som gave

Skattefrie gaver fra arbeidsgiver til ansatt

Følgende gaver vil ikke utløse plikt til lønnsinnberetning, og kan fradragsføres på konto 5900 i inntektsåret 2021:

  • Tjenestetid i minst 20 år og deretter hvert tiende år: Beløpsgrense inkl. mva er 8000 kroner
  • Bedriften har bestått i 25 år eller antall år delelig med 25: Beløpsgrense inkl. mva er 4000 kroner
  • Arbeidstaker gifter seg: Beløpsgrense inkl. mva er 4000 kroner
  • Arbeidstaker fyller 50 år og deretter hvert tiende år: Beløpsgrense inkl. mva er 4000 kroner
  • Arbeidstaker slutter etter minimum ti år i bedriften eller går av med pensjon: Beløpsgrense inkl. mva er 4000 kroner
  • Andre gaver (julekurv mv.) i løpet av året: Beløpsgrense inkl. mva er 5000 kroner
  • Oppmerksomhetsgaver som vin, blomster eller konfekt: Beløpsgrense inkl. mva er bagatellmessig

Gave fra tredjeparter

De skattefrie beløpsgrensene gjelder også for følgende gaver når de gis fra tredjeparter (f.eks. forretningsforbindelser).

  • jubileums- eller oppmerksomhetsgaver på maksimalt kr 4 000.
  • andre gaver på maksimalt kr 5 000 pr. år.

Også i slike tilfeller er det et vilkår at gaven må bestå av annet enn pengebeløp.

Vær oppmerksom på at beløpsgrensene gjelder samlet for gaver den ansatte får fra arbeidsgiver, konsernselskaper og tredjeparter.

Ingen lønnsrapportering av skattefrie gaver

Skattefrie gaver skal ikke innrapporteres. Overstiger verdien ovennevnte beløpsgrense, skattlegges det overskytende fullt ut som lønn. Dersom vilkårene for skattefritak ikke oppfylles, for eksempel fordi gaven gis som pengebeløp, skattlegges hele gaven som lønn.

En eventuelt skattepliktig fordel innrapporteres som en trekkpliktig naturalytelse. Hvis gaven gis i pengebeløp skal den innrapporteres som en kontantytelse.

Avgiftsmessig behandling

Det er som hovedregel ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift på skattefrie gaver til ansatte. Det skilles ikke mellom de tilfeller hvor gaven gis internt til ansatte, aksjonærer eller pensjonister, eller hvor gaven gis til eksterne som kunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere. Det har ingen betydning at julegaven påføres eksempelvis givers navn eller logo, slik at gaven får en reklameeffekt. Fradragsretten er avskåret uansett om oppmerksomheten gis med gavehensikt eller i reklameøyemed.

Merverdiavgiften blir dermed en utgift for giver og kostnadsføres vanligvis sammen med nettokostnaden for julegaven. 

Gaver av bagatellmessig verdi

En fattig trøst. Det er fradragsrett for merverdiavgift på julegaver og lignende så lenge verdien av gaven ikke overstiger 100 kroner brutto til den enkelte mottaker.

Klikk her for å prøve Sticos Oppslag gratis i 7 dager

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.