Hopp til innhold

Frister for ordinær generalforsamling og årsregnskap

- rådgiver i Sticos

Fristen for å fastsette årsregnskap og avholde generalforsamling for regnskapsåret 2021 er 30. juni 2022. Det er altså ingen utsatt frist slik det har vært de to foregående årene. Årsregnskapet må sendes inn senest 31. juli for å unngå forsinkelsesgebyr.

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal i henhold til Aksjeloven avholdes innen 6 måneder etter utgangen av regnskapsåret. Det vil si innen 30. juni, såfremt selskapet ikke har avvikende regnskapsår.

Senest to uker før generalforsamling skal en eventuell revisjonsberetning være styret i hende. Årsregnskap og eventuell årsberetning og revisjonsberetning skal sendes til aksjeeierne senest én uke før generalforsamlingen. Styrets forslag til årsregnskap og eventuell årsberetning må derfor være klart i god tid før dette. Små foretak har ikke plikt til å avgi årsberetning.

På ordinær generalforsamling fastsettes årsregnskap og eventuell årsberetning etter forslag fra styret. Det er styret som har ansvaret for regnskapet, formuesforvaltningen og selskapets økonomiske stilling, slik at det bare er styret som kan legge fram forslag til hvordan årets resultat skal disponeres.

Les også: Styrets sammensetning, oppgaver og plikter: Mange styremedlemmer er ikke klar over ansvaret det medfører

Eventuelle vedtektsendringer, valg av styremedlemmer/varamedlemmer, godtgjørelse til styret og godtgjørelse til og valg av revisor skal også alltid behandles av generalforsamlingen.

Få hjelp med innkalling og protokoll

I veiviseren «Ordinær Generalforsamling» i Sticos Oppslag får du veiledning og utarbeidet både innkalling og protokoll til ordinær generalforsamling. Generalforsamling kan også gjennomføres på en forenklet måte. Da er det ikke krav til fysisk møte, innkalling eller krav til at møteleder og to personer signerer protokollen. Forenklet generalforsamling passer særlig godt for selskaper med en eller få eiere.

Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag kan du prøve gratis i 7 dager. Registrer deg her

Innsending av årsregnskapet

Regnskapspliktige skal sende årsregnskap til Regnskapsregisteret senest en måned etter fastsetting. Fristen for innsending kan derfor være tidligere enn 31. juli. Hvis årsregnskapet sendes inn for sent, vil et forsinkelsesgebyr begynne å løpe. Forsinkelsesgebyret for regnskap med ordinært regnskapsår løper først fra 1. august uavhengig av frist for innsending av årsregnskapet. Det er ikke mulig å søke om utsettelse av innsendelse.

Tidlig innsending av årsregnskap vil sikre tidligere tilbakemelding på om årsregnskapet er godkjent. Dette gir muligheter for avklaring av eventuelle feilmeldinger i tide, før forsinkelsesgebyr begynner å løpe.

For foretak med balansedato i perioden fra 1. januar – 30. juni (avvikende regnskapsår) er frist for innsendelse for å unngå forsinkelsesgebyr 31. januar påfølgende år.

Årsregnskapet skal sendes inn elektronisk til Regnskapsregisteret via Altinn-portalen. Merk at det også er krav til at små foretak må opplyse om antall ansatte i et maskinelt lesbart format. Foretak som ikke er små og/eller benytter IFRS har ikke plikt, men adgang, til å sende inn de maskinelle noteopplysningene. Det er fortsatt mulig å levere notene som filvedlegg (PDF) i tillegg, altså med den layout som ønskes presentert ut.

Les også: Endringer i regnskapsloven og Ikke glem disse notekravene

Forsinkelsesgebyr

Forsinkelsesgebyret er på ett rettsgebyr (kr 1 223) pr. uke de første 8 ukene, og trappes deretter opp til henholdsvis 2 ganger rettsgebyret de neste 10 ukene, deretter til 3 ganger rettsgebyret de siste 8 ukene. Totalt kan det ilegges gebyr for 26 uker, det vil si maksimalt kr 63 596. Ved feil eller mangler ved innsendt årsregnskap, får man 2 uker på å rette før det påløper forsinkelsesgebyr. Dette gjelder ikke når årsregnskapet blir sendt etter innsendingsfristen. Dette kan for eksempel være manglende noteopplysninger, eller manglende revisjonsberetning for revisjonspliktige selskap som ikke har fravalgt revisjon av årsregnskapet. Det er virksomheten som pålegges gebyret, men styremedlemmer eller i noen tilfeller daglig leder er solidarisk ansvarlig med selskapet for påløpt gebyr, dersom virksomheten ikke betaler gebyret innen fristen.

Elektronisk signering kan effektivisere prosessen

Årsregnskap og årsberetning skal signeres av hele styret og daglig leder. Innhenting av fysisk signatur på årsregnskapet kan være en tidkrevende prosess for noen selskaper. Heldigvis kan årsregnskap og årsberetning signeres elektronisk, såfremt det benyttes betryggende metoder for autentisering. Bruk av elektronisk signatur kan dermed være et effektivt grep for å redusere tiden fra ferdigstillelse av årsregnskapet til innsending.

Lær mer om årsoppgjøret med vårt nettkurs Forberedelser til årsoppgjøret

Du kan benytte elektronisk signering i våre produkter Sticos Proff og Sticos Oversikt

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev