Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Frister for ordinær generalforsamling og årsregnskap

- rådgiver i Sticos

Fristen for å fastsette årsregnskapet og avholde generalforsamling for regnskapsåret 2022 er 30. juni 2023. For å unngå forsinkelsesgebyr må årsregnskapet sendes inn senest 31. juli.

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen 6 måneder etter utgangen av regnskapsåret. Det vil si innen 30. juni, såfremt selskapet ikke har avvikende regnskapsår.

Senest to uker før generalforsamling skal en eventuell revisjonsberetning være styret i hende. Årsregnskap og eventuell årsberetning og revisjonsberetning skal sendes til aksjeeierne senest én uke før generalforsamlingen. Styrets forslag til årsregnskap og eventuell årsberetning må derfor være klart i god tid før dette. Små foretak har ikke plikt til å avgi årsberetning.

Det er på ordinær generalforsamling at årsregnskapet og eventuell årsberetning fastsettes, etter forslag fra styret. Det er styret som har ansvaret for regnskapet, formuesforvaltningen og selskapets økonomiske stilling, slik at det bare er styret som kan legge fram forslag til hvordan årets resultat skal disponeres.

Les også: Utbytte og krav til forsvarlig egenkapital og likviditet og  Styrets sammensetning, oppgaver og plikter: Mange styremedlemmer er ikke klar over ansvaret det medfører 

Andre saker som alltid skal behandles av generalforsamlingen er vedtektsendringer, valg av styremedlemmer/varamedlemmer, godtgjørelse til styret og godtgjørelse til og valg av revisor.

Forenklet generalforsamling

Det er mulig å gjennomføre generalforsamlingen på en forenklet måte. Noen av fordelene med forenklet generalforsamlingsbehandling er at det ikke er krav til innkalling, og det er heller ikke krav til å ha møteleder og at to personer skal signere protokollen. For å velge forenklet generalforsamling må alle aksjonærene være enige i denne behandlingen. Forenklet generalforsamling passer spesielt godt for selskaper med en eller få eiere. 

Få hjelp med innkalling og protokoll

Se også vår veiviser «Ordinær Generalforsamling» i Sticos Oppslag som gir deg veiledning og hjelper deg med å utarbeide både innkalling og protokoll til ordinær generalforsamling.

Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag kan du prøve gratis i 7 dager. Registrer deg her

Innsending av årsregnskapet

Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret senest en måned etter fastsetting. Fristen for innsending kan derfor være tidligere enn 31. juli. Hvis årsregnskapet sendes inn for sent, vil et forsinkelsesgebyr begynne å løpe. Forsinkelsesgebyret for regnskap med ordinært regnskapsår løper først fra 1. august, uavhengig av frist for innsending av årsregnskapet. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å søke om utsettelse av innsendelse.

Ved å sende inn årsregnskapet tidlig vil du sikre deg tidligere tilbakemelding på om årsregnskapet er godkjent. Dette gir muligheter for avklaring av eventuelle feilmeldinger i god tid, før forsinkelsesgebyr begynner å løpe.

For foretak med balansedato i perioden fra 1. januar – 30. juni (avvikende regnskapsår) er frist for innsendelse for å unngå forsinkelsesgebyr 31. januar påfølgende år.

Årsregnskapet skal sendes inn elektronisk til Regnskapsregisteret via Altinn-portalen. 

Les også: Ikke glem disse notekravene og Ubevisste feil i skattemeldingen kan gi tilleggsskatt

Forsinkelsesgebyr

Hvis årsregnskapet ikke sendes inn i tide, kan det bli dyrt. Forsinkelsesgebyret er på ett rettsgebyr (kr 1 243) pr. uke de første 8 ukene, og trappes deretter opp til henholdsvis 2 ganger rettsgebyret de neste 10 ukene, deretter til 3 ganger rettsgebyret de siste 8 ukene. Totalt kan det ilegges gebyr for 26 uker, det vil si maksimalt kr 64 636. Ved feil eller mangler ved innsendt årsregnskap, får man 2 uker på å rette før det påløper forsinkelsesgebyr. Dette gjelder ikke når årsregnskapet blir sendt etter innsendingsfristen. Dette kan for eksempel være manglende noteopplysninger, eller manglende revisjonsberetning for revisjonspliktige selskap som ikke har fravalgt revisjon av årsregnskapet. 

Det er virksomheten som pålegges gebyret, men styremedlemmer eller i noen tilfeller daglig leder er solidarisk ansvarlig med selskapet for påløpt gebyr, dersom virksomheten ikke betaler gebyret innen fristen.

Elektronisk signering kan effektivisere prosessen

Årsregnskap og årsberetning skal signeres av hele styret og daglig leder. For noen selskaper kan det være en tidkrevende prosess å innhente fysisk signatur fra alle disse personene. Heldigvis kan årsregnskap og årsberetning signeres elektronisk, såfremt det benyttes betryggende metoder for autentisering. Bruk av elektronisk signatur kan dermed være et effektivt grep for å redusere tiden fra ferdigstillelse av årsregnskapet til innsending.

Du kan benytte elektronisk signering i våre produkter Sticos Proff og Sticos Oversikt

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.