Hopp til innhold

Frivillig pensjonsordning for selvstendig næringsdrivende – frist 31. mars

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Er du selvstendig næringsdrivende, og har penger til overs, kan det være lurt å sette av penger til fremtidig pensjon.

Var du selvstendig næringsdrivende i 2021, kan du innen utgangen av mars redusere skatten på fjorårets inntekt ved å spare i den frivillige pensjonsordningen. Du kan spare inntil 7 prosent av inntekt mellom 1-12G.

Forutsetningen for å redusere skatten er at du oppretter pensjonsavtale og betaler inn penger til såkalt frivillig pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende. Avtalen må være opprettet og pengene innbetalt senest 31. mars 2022 for å få virkning på skatteoppgjøret for 2021.

Mens de aller fleste lønnsmottakere i Norge har krav på at arbeidsgiver setter av minst to prosent av lønnen til fremtidig pensjon (obligatorisk tjenestepensjon, otp), må selvstendig næringsdrivende uten ansatte opprette pensjonsordning på eget initiativ. Personlig næringsdrivende som vil ha pensjon ut over folketrygden, må altså sørge for å spare selv.

Sticos Oppslag er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, lønn, merverdiavgift, skatt eller personal. Du får svar på problemstillinger knyttet til lovverket, og har i tillegg gratis tilgang til våre fageksperter. Prøv gratis her!

Maksimalt fradrag for 2021 er 81 927 kroner

Dersom du tegner slik avtale og betaler inn senest den 31. mars 2022, får du redusert den skattbare inntekten tilsvarende hele beløpet du sparer. Du kan spare opptil 7 prosent av personinntekten mellom 1 og 12 G (Folketrygdens grunnbeløp = 106 399 kroner). Det vil si at maksimalt sparebeløp med skattebesparende effekt for inntektsåret 2021 er: 7 prosent av (11 x 106 399) = 81 927 kroner. Ordningen er hjemlet i innskuddspensjonsloven og skatteloven.

To ulike ordninger

Det kan i tillegg gis fradrag for individuell pensjonsavtale (IPS) med et årlig beløp på inntil 40 000 kroner for inntektsåret 2021. (Redusert til 15 000 i 2022) Beløpet kommer til fradrag direkte i skattemeldingen både for selvstendig næringsdrivende og lønnsmottakere. Fristen for innbetaling etter denne ordningen for 2021 var imidlertid 31.12.2021.

Den største forskjellen på slik frivillig pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende og individuell pensjonsspareavtale, som alle kan tegne, er at frivillig pensjonssparing kan gi et skattefradrag mellom 33,4 og 49,6 prosent av sparebeløpet, mens IPS gir skattefradrag på bare 22 prosent. Dette på grunn av at den frivillige pensjonssparingen etter innskuddspensjonsloven reduserer både alminnelig inntekt og personinntekten, mens IPS bare reduserer den alminnelige inntekten. Forskjellen vil dermed være større jo høyere personinntekt du har.

Til gjengjeld skattlegges uttak av IPS mildere enn uttak av pensjon som er innenfor den frivillige pensjonsordningen for næringsdrivende. Ved uttak beskattes IPS kun som alminnelig inntekt, mens pensjon som er innenfor den frivillige pensjonsordningen for næringsdrivende i tillegg ilegges trygdeavgift og trinnskatt.

Frivillig pensjonsordning for andre grupper

Frilansere kan også opprette en slik pensjonsordning der årlig innskudd ikke kan overstige 7 prosent av lønn mellom 1 G og 12 G. Med frilanser menes en person som utfører arbeid eller oppdrag utenfor tjeneste for lønn eller annen godtgjørelse, uten å være selvstendig næringsdrivende.

Tilsvarende gjelder ordningen for ansatt eier som tar ut lønn fra eget aksjeselskap, samt for personlig deltaker som tar ut arbeidsgodtgjørelse fra deltakerlignet selskap.

For frilansere som er lønnsmottaker vil inntektsfradraget kun gis i alminnelig inntekt, slik at skatteeffekten utgjør 22 prosent. For ansatt eier i aksjeselskap og for deltakere i deltakerlignet selskap gis fradraget i selskapets næringsoppgave.

Foretak med pliktig pensjonsordning

Foretak med pliktig pensjonsordning kan ikke benytte seg av den frivillige ordningen som er beskrevet i artikkelen. Innehavere av slike foretak må følge reglene for obligatorisk tjenestepensjon fullt ut og på lik linje med ansatte.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.