Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Halv skatt før jul

- rådgiver i Sticos

Det nærmer seg jul og mange arbeidstakere gleder seg til å få utbetalt julelønn med lavere skattetrekk. Noen er vant til å få denne i november, mens andre får den først i desember.

Arbeidsgiver kan utbetale halv skatt på lønn enten i november eller i desember. Er det ansatte som ønsker å bli trukket fullt også på lønna før jul, plikter du imidlertid å oppfylle deres ønske.

Månedslønte og timelønte

Ved lønnsutbetaling før jul er man fritatt for forskuddstrekk for en halv måned. Hvordan forskuddstrekket før jul skal gjennomføres i praksis er avhengig av hvilken type avlønning man har, om man har månedslønn, 14-dagerslønn, timelønn mv. 

For arbeidstakere som har månedslønn skal fritaket for forskuddstrekk i lønn eller godtgjørelse gjennomføres for første halvdel av desember måned eller siste halvdel av november måned. Bestemmelsen sier egentlig at man har trekkfritak for en halv måned, men i praksis gjøres dette ofte ved å gjennomføre halvt skattetrekk for en hel månedslønn.

Arbeidstakere som har time-, dag- eller ukelønn er fritatt for forskuddstrekk i lønn eller annen godtgjørelse for to uker i siste halvdel av november eller siste uke i november og første uke i desember. 

For arbeidstakere med 14-dagerslønn skal trekkfritaket gjennomføres i lønn eller godtgjørelse ved siste utbetaling i november eller første utbetaling i desember.

Halv skatt på tillegg?

Fritaket for forskuddstrekk før jul omfatter også akkordoverskudd, overtidsgodtgjørelse og lignende tilleggsytelser som blir avregnet sammen med annen lønn for tidsrommet, selv om tilleggsytelsen er opptjent i et annet tidsrom.

Dette gjelder likevel bare så langt den samlede godtgjørelsen ikke overstiger arbeidstakerens gjennomsnittsfortjeneste hos arbeidsgiver tidligere i året. Det vil si at man for eksempel ikke kan samle opp alle overtidstimene eller plusstimene gjennom året å få disse utbetalt med halvt skattetrekk før jul. I slike tilfeller må arbeidsgiver trekke full skatt på tilleggsytelsen.

TRENGER DU PÅFYLL? Ta vårt nettkurs om opplysningsplikt lønn

Fri bil, elektronisk kommunikasjon og andre naturalytelser

Firmabil, EKOM-tjenester (fri telefon og bredbånd) og forsikringsordninger som kommer fast hver måned, vil også inngå i fritaket. Det er altså redusert forskuddstrekk også på løpende naturalytelser.

Hva med de som slutter/begynner i månedsskifte?

Det er viktig å være oppmerksom på ansatte som slutter eller begynner i månedsskifte november/desember. Dersom tidligere arbeidsgiver trekker halv skatt i november, og ny arbeidsgiver gjennomfører halvt skattetrekk i desember, vil arbeidstakeren trekkes for lite skatt i løpet av året, og vil da kunne få restskatt.

Den ansatte ønsker ordinært forskuddstrekk

Arbeidsgiver plikter å foreta forskuddstrekk med høyere beløp enn det som følger av skattekortet når arbeidstakeren krever det i god tid før trekket skal foretas. Det gjelder også når den ansatte ønsker ordinært forskuddstrekk istedenfor halvt trekk før jul.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.