Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Fri telefon i arbeidsforhold

- rådgiver i Sticos

Skattelegging og innrapportering av fri telefon skal gjøres fortløpende gjennom året, men av erfaring så vet vi at mange slurver litt her. Spesielt gjelder dette de som har kombinasjon av naturalytelse og utgiftsgodtgjørelse.

Fri telefon i arbeidsforhold betyr at arbeidstaker kan benytte for eksempel mobiltelefonen fra arbeidsgiveren privat, det vil si at arbeidstaker har tilgang til bruk av tjenesten/telefonen utenfor jobb.  Det kan også være dekning av internett hjemme. Skattlegging av telefonbruk kan virke unødvendig og urettferdig hvis mobilen brukes lite privat. Hvis den brukes lite privat, kan det være gunstigere for arbeidstaker, som har et rimelig privat abonnement, å få refundert eget telefonabonnement, dvs. få penger tilbake fra arbeidsgiver i stedet for å motta mobilbruken som en del av lønnen.

Slik er sjablongregelen

Sjablongregelen har helt siden 2014, hatt en beløpsgrense på kroner 4 392 per år som arbeidstaker skattlegges for. For å kunne benytte sjablongregelen, må det være tjenstlig behov og fakturaen må være i arbeidsgivers regnskap. Tidspunktet for rapporteringen blir forskjellig i forhold til om det er en naturalytelse (arbeidsgivers abonnement)  eller utgiftsgodtgjørelse (arbeidstakers abonnement). Ved naturalytelse skattlegges mobilbruken for kroner 366 per måned. Har arbeidstaker levert faktura og får refusjon, det vil si utgiftsgodtgjørelse, skal skatteleggingen skje fra første krone etterhvert som refusjonen skjer, inntil sjablongbeløpet på kroner 4 392 per år er nådd. 

Det er både fordeler og ulemper ved å gi fri telefon som gave til ansatte.

Varekjøp via telefon

Også kjøp av parkeringsbillett, bussbilletter, musikk, pengegaver til organisasjoner osv. kan skje via telefonen. Dette er «fellesfakturerte varer og tjenester eller tilleggstjenester». Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å dekke disse tjenestene, men dekkes det så vil de første 1 000 kronene være skattefrie. Dekkes beløp utover 1 000 kroner per år, så skal det overskytende beløpet fordeles etter hva som er privat bruk og yrkesbruk. Den private delen skal da fordelsbeskattes i tillegg.

Egen avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Vi erfarer at bruken av telefonen ofte ikke er regulert av arbeidsgiver. Arbeidstaker tror kanskje det er fritt fram og pådrar arbeidsgiver en større utgift enn det som først var tenkt. Det er derfor lurt å lage en avtale som regulerer bruken med for eksempel en beløpsgrense. 

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.