Tomteopparbeidelse og kapitalvarebegrepet i merverdiavgiftsloven

Tomteopparbeidelse og kapitalvarebegrepet i merverdiavgiftsloven

Ved overdragelse av fast eiendom vil overdragelse av tilbakeførings- eller justeringsplikt, eventuelt rett til justering, bare være mulig dersom det foreligger en kapitalvare på overdragelsestidspunktet.

Bernt Ollestad, rådgiver i Sticos

Som kapitalvare anses fast eiendom som har vært gjenstand for «ny-, på- eller ombygging» der inngående avgift utgjør minst 100 000 kroner. Det er lagt til grunn et det først foreligger en kapitalvare når inngående avgift knyttet til fysisk arbeid utgjør minst 100 000 kroner.

Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 19. februar 2019

I uttalelsen vurderer direktoratet om opparbeidelse/klargjøring av tomt for oppføring av bygg eller anlegg er tilstrekkelig for at det foreligger en kapitalvare.

Med henvisning til Høyesteretts premisser i avgjørelse av 12. desember 2014 (Mandal kommune), legger direktoratet som utgangspunkt til grunn at grensen for når det foreligger en kapitalvare ligger i skjæringspunktet klargjøring/planering av tomt og grunnarbeider i den betydning at arbeid med selve fundamenteringen av bygget starter.

Det er altså ikke tilstrekkelig at det er utført fysiske arbeid hvor inngående avgift utgjør minst 100 000 kroner, hvis ikke dette kan relateres til arbeid med fundamentering av bygget.

Direktoratet tar imidlertid forbehold for de tilfeller hvor det i henhold til kontrakt og rent faktisk er en naturlig sammenheng mellom klargjøring/planering og grunnarbeid (fundamentering). I slike tilfeller vil det ikke være naturlig å vurdere dette adskilt.

Om det foreligger en kapitalvare har betydning i flere sammenhenger. Dette vil særlig kunne ha betydning ved overdragelse av fast eiendom. Overdragelse kan være både ordinært salg, men også omorganisering gjennom en fisjon eller fusjon.

Se våre aktuelle og oppdaterte nettkurs innen regnskap, personal, økonomi og personvern

Justering forutsetter kapitalvare på overdragelsestidspunktet

Justeringsreglene kommer bare til anvendelse på anskaffelser som kan anses som en kapitalvare etter merverdiavgiftsloven. Ved overdragelse av fast eiendom vil dette ha avgjørende betydning for om mottaker kan oppnå rett til justering for merverdiavgift pådratt før overdragelsen.  Som overdragelse anses også fisjon og fusjon.

Dersom det ikke foreligger en kapitalvare på overdragelsestidspunktet, vil det overtakende selskapet ikke oppnå rett til justering for merverdiavgift som er påløpt før overdragelsen.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Print

Navn:
E-post:
Emne:
Din melding:
x