Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Mange spørsmål og svar om feriepenger

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Sticos holdt i april et LiveKurs om feriepenger. I kurset kom mange spørsmål fra deltakerene om feriepenger. Disse er svart opp i denne artikkelen.

Skal trekk for feriepenger for de over 60 kun gjøres på den ekstra uka, eller skal det trekkes skatt av alle feriepengene?

Du trekker skatt av de 2,3 % som gjelder for de over 60 år.

Skal det beregnes feriepenger av garantisparing som jobben betaler og som ansatt skattes av?

Antar at dette er en naturalytelse, da skal det ikke beregnes feriepenger av dette. Er det derimot en kontantytelse som arbeidstaker egentlig kan bruke til hva som helst, så er det feriepenger på det.

Kan man selv velge om vi ønsker å bruke virkedager eller arbeidsdager ved trekk av månedslønna?

Ja, det kan du, men ofte er dette forhåndsbestemt i lønnssystemet.

Finnes det unntak for ansatte med timelønn å ta ut hele feriepenger i mai/juni?

Nei, ansatte med timelønn skal ha feriepengene i forkant av ferieuttaket. Eneste unntak er dersom de skal avvikle all ferie samtidig i f.eks. juni/juli.

Vil du gjøre det enkelt å finne svar på spørsmål om regelverk innen regnskap, lønn, økonomi og personal? Da bør du prøve Sticos Oppslag.
Her finner du nyttige verktøy og oppdatert regelverk forklart på en lettforståelig måte. Oppslagsverket passer for alle som jobber med økonomi, personal og ledelse.

Hvis vi forskutterer sykelønn og får refusjon fra NAV, hvordan blir det da med utbetaling av feriepenger?

Hvis arbeidsgiver ønsker å redusere feriepengene iht. det som NAV beregner (48 sykepengedager), så bør de bruke to lønnsarter for sykepenger. En for sykepenger med feriepenger og en for sykepenger uten feriepenger.

Gjelder trekk av 4/26 deler kun fast ansatte?

Du har kanskje mange som er ansatt "på tilkalling" - midlertidig og går på timer. Arbeidstaker som får timelønn skal ha feriepenger når de tar ut ferie. De vil ikke føre opp timer når de tar ferie og det vil være timelønnet sitt “ferietrekk”. Dvs. de skal ikke trekkes 4/26. Midlertidig ansatte som har fastlønn, behandles imidlertid som andre faste ansatte på fastlønn.

For arbeidtakere over 60 år: Hvis en ikke avvikler den ekstra ferieuka (6. ferieuke). Kan man betale ut 2.3% feriepenger?

Feriepenger og ferieuken for de over 60 år er lovpålagt. Dette kan ikke avtales bort fra, hverken avviklingen eller utbetaling av feriepengene når den avvikles.

En månedslønnet som slutter 30.04 og har tatt ut 5 feriedager i vinter. Hvor mye skal ferieinntrekket være på sluttoppgjøret?

Du har da ikke kommet til måneden (som regel juni) som du bruker å trekke inn ferien på. Derfor må du trekke 5 arbeidsdager på sluttoppgjøret. Dette gjøres med følgende formel: månedslønn/21,67*5. Du kan bruke lønnsarten “trekk i lønn for ferie” på dette trekket.

Ikkje tariffbundet bedrift- kan bedriften velge ulik prosent (12 eller 10.2%) på ulike arbeidere i bedriften, eller må det være likt?

De kan velge hvis de ønsker det. Viktig at det ikke kommer inn under lønnsdiskriminering.

Skal det ikke trekkes skatt av 60 års uka når vi utbetaler feriepenger til månedslønnede og har inntrekket på samme utbetaling?

Dersom feriepengene for ekstraferien utbetales i juni samtidig med at det holdes tilbake lønn for all ferie, gjennomføres forskuddstrekket i differansen mellom de ekstra feriepengene (2,3 %) og lønn for den ekstra uka. 

Trekkpliktige feriepenger (2,3 %) - Lønn for en uke = Trekkpliktig lønn juni

Når den ekstra ferieuka senere tas, gjennomføres forskuddstrekk i månedslønna som vanlig.

Hvis en ansatt begynner 1. januar, og dermed ikke har opparbeidet noen feriepenger, skal man beregne pliktige dager ut fra hva de fikk utbetalt av feriepenger fra forrige arbeidsgiver? Da blir det jo feriepenger av tidligere lønn delt på nåværende daglønn for å regne ut pliktige dager, stemmer det?

Ja, det stemmer. 

I stedet for å bruke brøk, kan man beregne daglønn og trekke for eksempel 25 feriedager X daglønn. Månedslønn + feriepenger - 25 dager daglønn?

Ja - det kan du.

Kan man betale ut feriepenger og 12 måneders lønn? (Ferie med lønn)

Hensikten med feriepenger er at de skal dekke den lønnen du ikke får når du tar ferie. Men du kan selvsagt utbetale 12 månedslønner. Det som kan bli en utfordring er hvis en arbeidstaker slutter i løpet av året, og hvordan da du skal avregne sluttoppgjøret. F.eks. skal arbeidstaker som slutter 31. januar ha 1/12 av juni lønnen i tillegg når han slutter?

Lyst til å lære mer om feriepenger? Sjekk ut vårt nettkurs: Feriepenger

Er det en regel for hvor mange år feriepengene kan ligge ubetalt/påløpt?

Ferieloven sier at du kan kun overføre 2 uker til neste år hvis dette avtales med arbeidsgiver. Har du avtalefestet ferie så kan du overføre 4 dager ekstra hvis arbeidsgiver godtar dette. Så sier ferieloven at har du ikke fulgt ferieloven og avviklet lovbestemt ferie, så skal all ferien flyttes til neste år. Derfor kan du få mange feriedager (og feriepenger for disse) med inn i nytt år. Så ingen fast regel, men arbeidsgiver bør holde seg til regelen om å “påse at arbeidstaker tar ut ferien sin”. Dette for å unngå likviditetsproblemer, eller manglende arbeidskraft til neste år.

Ansatt som har vært hos oss i mange år, avslutter nå arbeidsforhldet for å flytte hjem til Polen - skal alt avsluttes og utbetales av feriepenger med 50% for året i år og neste år?

Hvis du har et skattekort på arbeidstaker, så skal du følge det. Er det skattekort for 10,5 måneder, så kan fjorårets opptjening utbetales trekkfritt, mens årets opptjening blir iht. prosenttrekket. Har arbeidstaker et kildeskattekort på f.eks. 25 %, så skal du trekke 25 % på. alt.

Hvordan får vi oppgitt hva ansatte har fått i feriepenger fra Nav?

Du får ikke oppgitt hvor mye feriepenger arbeidstaker får fra NAV hvis arbeidstaker har fått sykepenger/foreldrepenger direkte fra NAV. Dagpenger har jo kommet fra NAV. Her må du estimere. F.eks. har du sendt inn inntektsopplysningsskjema på sykepenger med en månedsinntekt/dagsinntekt. Den dagsinntekten kan ganges med 48 sykepengedager og det grunnlaget kan igjen ganges med 10,2 % og eventuelt 2,3 %. Da har du et estimat som du kan legge frem for arbeidstaker. Er arbeidstaker uening, så må arbeidstaker si fra om det - eventuelt dokumentere.

Les også: Utbetaling av feriepenger

Er det ikke lov å utbetale alle feriepengene i juni? Uansett fastlønn eller timelønn? Mange ansatte ønsker utbetalt feiepenger og timelønn i juni måned.

Nei, feriepenger har som hensikt å dekke inn den lønnen du ikke får når du tar ferie. For månedslønnet så kan du gjennomføre et ferietrekk i juni (slik som vi gikk gjennom i kurset) og da har arbeidstaker lønn tilgode som de får utbetalt når de avvikler ferien. 
Timelønnet skal alltid ha feriepenger når de avvikler ferien. 

En ansatt har gått fra timelønn til fastlønn nå i mars. Bedriften skal ha stengt 1 uke i påska slik at det ikke er mulig for noen å jobbe så jeg er usikker på om den ansatte skal da trekkes i lønn for den uka?

En som går over på fastlønn i mars skal følge de andre ansatte ifbm. feriepengeavregningen i juni. Har denne arbeidstaker tatt ferie før han starter med fastlønn, så må dette hensyntas ved avregningen. Eksempel: Har han tatt en uke vinterferie, så har han kun (ved fem ukers ferie) 4 uker igjen. Da skal han kun trekkes 4 uker med ferie - og ikke 5.

De ekstra feriepengene for de over 60 år, skal det beregnes fra og med det året de blir 60 år?

Nei, det skal avsettes feriepenger fra og med det året de fyller 59, uavhengig av når på året de fyller år. Utbetalingen av feriepenger skal skje når de tar ut den ekstra uken det året de fyller 60 år.

Vi utbetaler feriepengene i juni, men har en ansatt som allerede har avviklet 3 uker i februar. Er dette noe vi må ta hensyn til ved feriepengeutbetalingen nå i juni?

Er det en månedslønnet, så har han sannsynligvis fått vanlig månedslønn i februar. Da skal du gjennomføre ferietrekket som vanlig. Er han timelønnet så skulle han hatt feriepenger for 3 uker i februar og da står det igjen 2 uker med feriepenger til han skal avvikle disse 2 ukene.

Dersom en ansatt får utbetalt feriepenger i juni og trekk for 5 uker, men bare skal ta ut 4 uker ferie. Kan han da få den siste uka utbetalt igjen?

Hvis han har full feriepengeopptjening så må han minimum ta 4 uker og 1 dag med ferie iht. loven. Har han avtalefestet ferie, så skal han iht. avtalen med arbeidsgiver ta ut fem uker ferie. Men det er ikke noe i veien for at de siste 4 dagene kan utbetales hvis arbeidsgiver og arbeidstaker er enige om det. Har han ikke full feriepengeopptjening så må dere avregne dette. Det beste er om det gjøres før juni og avklares før feriepengeutbetalingen, men det kan også gjøres senere. Da har dere formel på hvordan dette gjøres i kursdokumentasjonen.

Klikk her for å prøve Sticos Oppslag gratis i 7 dager

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.