Hopp til innhold

Slik er reglene: Feriepenger til ansatte over 60 år

- rådgiver i Sticos

Fra det året den ansatte fyller 60 år har de rett på en ekstra uke ferie og ekstra feriepenger.

Feriepengesatsen etter ferieloven er 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Har du utvidet ferie etter tariff- eller arbeidsavtale er imidlertid feriepengesatsen 12 prosent.

Fyller den ansatte 60 år i ferieåret har de i tillegg til ekstra ferie krav på feriepenger for den ekstra ferieuken med 2,3 prosent etter ferieloven. Dette tillegget gjelder uavhengig av om de kun har rett til ferie etter ferieloven eller om de har rett til utvidet ferie etter tariff- eller arbeidsavtale.

Feriepengesatsen for ansatte over 60 år blir da enten:

  • 12,5 prosent (10,2 + 2,3) for de som har ferie etter ferieloven, eller

  • 14,3 prosent (12 + 2,3) for de som har ferie etter tariff-/arbeidsavtale

Vil du gjøre det enkelt å finne svar på spørsmål om regelverk innen regnskap, lønn, økonomi og personal? Da bør du prøve Sticos Oppslag.
Her finner du alltid nyttige verktøy og oppdatert regelverk forklart på en lettforståelig måte. Oppslagsverket passer for alle som jobber med økonomi, personal og ledelse.

Begrenset oppad til 6 G

Feriepenger for den ekstra ferieuken er, ifølge ferieloven, begrenset slik at den del av feriepengegrunnlaget som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp ikke skal medregnes. Selv om ferieloven har denne begrensningen er det ikke noe i veien for at virksomheten kan ha bedre ordninger, for eksempel ved at feriepengene for den ekstra uken beregnes av hele feriepengegrunnlaget.

Skatt på feriepenger

Feriepenger er skattepliktig inntekt. Feriepenger er, for de aller fleste, trekkfrie dersom de utbetales i ferieåret, altså året etter opptjeningsåret. Det vil si at det ikke skal trekkes forskuddstrekk av feriepengene. Dette gjelder ikke feriepengene for den ekstra ferieuken for ansatte over 60 år. Disse er trekkpliktige og skal inngå i trekkgrunnlaget på utbetalingstidspunktet.

Ekstra feriepenger når arbeidstaker slutter

Ansatte skal ha utbetalt alle opptjente feriepenger, inkludert feriepengene for den ekstra ferieuken. Dette er lovbestemte feriepenger som ansatte skal ha utbetalt også når de slutter, uavhengig av om årsaken er at de går av med pensjon eller skal over i ny jobb. Dette er feriepenger som tilhører den ansatte.

Opptjeningen av feriepengene for den ekstra ferieuken starter det året man fyller 59 år. Dersom en arbeidstaker slutter i løpet av opptjeningsåret skal de ha utbetalt de ekstra feriepengene selv om de ikke fyller 60 år før året etter.

Klikk her for å prøve Sticos Oppslag gratis i 7 dager

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.