Hopp til innhold

Permittering som følge av streik

Dersom noen ansatte i en virksomhet blir tatt ut i streik skal driften i virksomheten som hovedregel fortsette. Det kan være vanskelig å sysselsette gjenværende ansatte, og dette kan utløse behov for permittering. Her er en oversikt over permitteringsreglene ved streik.

Virksomheter har anledning til å permittere ansatte dersom de gjenværende arbeidstakerne som følge av streiken ikke lengre kan sysselsettes på en rasjonell måte. Reglene for dette ligger i Hovedavtalen mellom LO og NHO, men har med tiden blitt etablert som sedvanerett som gjelder uavhengig av om man er tilknyttet avtalen eller ikke. 

Permitteringsvarsel

Konflikt i egen bedrift

Varslingsfristen ved permittering er normalt 14 dager. Ved permittering som skyldes lovlig arbeidskonflikt i egen bedrift vil denne varslingsfristen gjelde som vanlig.

Konflikt i annen bedrift

Varslingsfristen gjelder ikke ved permittering som følge av konflikt i en annen bedrift eller ved tariffstridige eller ulovlige konflikter i egen bedrift. Virksomheten bør imidlertid gi varsel så snart det er mulig.

Betinget permitteringsvarsel

Før en streik er blitt en realitet, kan virksomheten gå ut med betinget permitteringsvarsel. Dette innebærer at virksomheten allerede ved forhandlingsbrudd kan innkalle de tillitsvalgte for å drøfte muligheten for permittering, sette opp protokoll og informere de ansatte. Permittering kan således foretas samtidig med at streiken starter eller like etter. 

Les også: 10 spørsmål og svar om permittering

Permitteringslønn/lønnspliktdager ved permittering som følge av streik

Det foreligger ikke plikt for arbeidsgiver til å betale permitteringslønn ved permittering som følge av arbeidskamp. Dette forutsetter at permitteringen er en faktisk følge av arbeidskampen. Dersom det primært er andre årsaker som nødvendiggjør permittering, foreligger det vanlig lønnsplikt i arbeidsgiverperioden (15 arbeidsdager).

Reglene om permittering finner du i Sticos Oppslag. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag kan du prøve gratis i 7 dager ved å registrere deg her

Rett til dagpenger ved permittering i forbindelse med streik

Det ytes ikke dagpenger til arbeidstaker som deltar i streik. Det samme gjelder ved arbeidsledighet på grunn av streik ved arbeidsplass som streiken gjelder dersom det må antas at vedkommende arbeidstakers lønns- eller arbeidsvilkår vil bli påvirket ved utfallet av streiken.

Arbeidstakere som permitteres grunnet streik i annen bedrift enn sin egen, vil ha rett til dagpenger dersom de fyller de alminnelige vilkårene for dagpenger. 

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.