Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Refusjon av feriepenger fra NAV

- rådgiver i Sticos

Hvis arbeidsgiver har forskuttert sykepenger eller foreldrepenger til ansatte og fått refusjon fra NAV, vil NAV også refundere feriepenger av dette til arbeidsgiver. Denne utbetalingen fra NAV skjer i andre halvdel av mai måned i ferieåret, og mange arbeidsgivere vil nok få seg en overraskelse når beløpet kommer på konto.

Lovmessig begrensning i opptjeningsreglene

NAV beregner og refunderer kun feriepenger med 10,2 % (+ 2,3 % ekstra for de over 60 år) av maksimalt 48 sykepengedager hvert år. Av foreldrepenger beregnes 10,2 % feriepenger for de 12 (15) første ukene av foreldrepengeperioden.

FÅ GRATIS E-BOK: DETTE MÅ DU VITE OM FERIELOVENS BESTEMMELSER

Mange arbeidsgivere vil dermed få seg en overraskelse når feriepengene refundert fra NAV kommer på konto. Dette fordi det kanskje har blitt utbetalt ordinær lønn med full feriepengeavsetning, gjerne med 12 %, gjennom hele sykefraværet eller foreldrepermisjonen. Opptjente feriepenger for den ansatte vil da kunne være en god del mer enn det han eller hun ville fått dersom vedkommende fikk utbetalingen direkte fra NAV.

Har den ansatte krav på fulle feriepenger? 

Hvis sykepengene eller foreldrepengene hadde blitt utbetalt direkte fra NAV til den ansatte, ville NAV kun ha utbetalt feriepenger av disse etter lovens bestemmelser, dvs. 10,2 % av 48 sykepengedager i året eller de 12 (15) første ukene med foreldrepenger.

Arbeidsgiver som forskutterer sykepenger eller foreldrepenger kan også begrense feriepengeforpliktelsen til det som trygden dekker. Har for eksempel arbeidsgiver i personalhåndboken e.l. bestemmelser om at «sykepenger utbetales etter folketrygdlovens bestemmelser» eller «arbeidsgiver følger folketrygdlovens bestemmelser ved utbetaling av foreldrepenger», bør arbeidsgiver også stoppe feriepengeavsetningen tilsvarende lovens bestemmelse. Dette krever da to lønnsarter, en med feriepengeberegning og en uten feriepengeberegning. På denne måten vil lønnsslippen alltid vise korrekt opptjent feriepengegrunnlag.

Les også: Feriepengeutbetaling - er et egentlig så komplisert? 

Mange tariffavtaler og interne avtaler har imidlertid bedre ordninger enn lovens grenser. Dersom arbeidsgiver er forpliktet til å betale full lønn under sykdom eller foreldrepermisjon, vil den normale forståelsen være at arbeidsgiver også skal beregne feriepenger av denne lønnen. Refusjonen fra NAV i slutten av mai vil da bli mindre enn det arbeidsgiver utbetaler i feriepenger til den ansatte.

Hvordan behandle bilaget fra NAV?

Refusjon av feriepenger på sykepenger og foreldrepenger behandles på samme måte i regnskapet som vanlig refusjon av sykepenger og foreldrepenger. Husk samtidig å føre beløpet i lønnssystemet for å redusere arbeidsgiveravgiften for mai måned. Her bruker du samme lønnsart som du har benyttet for refusjonen av ytelsen.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.