Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Reparasjon av bil i utlandet

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Stadig flere tar turen til Sverige for å få utført service o.l. på bilen sin for å spare penger. Hvilke mva- regler gjelder ved hjemreise til Norge?

Regelverket

I utgangspunktet oppstår merverdiavgiftsplikt ved hjemkomst til Norge etter å ha foretatt en bilreparasjon eller service i Sverige (utlandet).

En forutsetning for avgiftsplikten er at bilen har befunnet seg her i landet, at den blir kjørt ut av landet for reparasjon mv. og at den deretter gjeninnføres til Norge. Bilen må altså blitt kjørt til utlandet med den hensikt å bli reparert mv.

Beregningsgrunnlaget for innførselsmerverdiavgiften skal være omkostningene ved arbeidet.

Ser man bort fra eventuelle utskiftninger eller inkorporering av nye deler, er beregningsgrunnlaget basert på omkostninger ved utførte tjenester. I realiteten er det tale om innførsel av tjenester selv om det er innførselen av bilen som utløser avgiftsplikt.

Unntak for privatpersoner

Reisende som har oppholdt seg i utlandet i minst 24 timer kan toll- og avgiftsfritt innføre varer, herunder tjenester og reparasjoner tilknyttet varer, til en verdi av inntil kr 6 000.

Reisende som har oppholdt seg i utlandet i mindre enn 24 timer kan én gang innenfor et tidsrom av 24 timer, toll og avgiftsfritt innføre varer, herunder tjenester og reparasjoner tilknyttet varer, med verdi inntil kr 3 000.

En bil anses som en vare i denne sammenheng, slik at fritaket også gjelder ved tjenester og reparasjoner tilknyttet biler.

Merverdiavgiftsfritaket gjelder kun for privatpersoner.

Næringsdrivende som innfører varer mv. til bruk i næringen må alltid sørge for å få varene (inkludert tjenester) fortollet og betale innførselsmerverdiavgift. Innførselsmerverdiavgiften vil kunne føres til fradrag på lik linje som annen inngående merverdiavgift så fremt vilkårene for fradrag er til stede.

Privatpersoner som innfører varer mv. som overstiger verdigrensene må fortolle varene og betale innførselsmerverdiavgift.

Unntak for garantireparasjoner

Dersom det ikke er betalt noe vederlag for reparasjonen av varene i utlandet, skal det heller ikke betales innførselsmerverdiavgift. Dette vil for eksempel være når det er utført en garantireparasjon i utlandet etter reklamasjon overfor en utenlandsk selger.

Eksempler

En privatperson drar til utlandet for å få utført service på bilen sin. Vederlaget for tjenesten er kr 10 000. Ved hjemreise til Norge må vedkommende kontakte tollvesenet og betale innførselsmerverdiavgift (25 %). Avgiftsgrunnlaget er i utgangspunktet de faktiske utgiftene, inkludert svensk merverdiavgift.

En privatperson er på reise i utlandet i egen bil, og må få bilen reparert der på grunn av skader som er oppstått under reisen. Så lenge det ikke foretas en reell forbedring eller settes inn nye deler, skal det ikke betales merverdiavgift ved innførsel til Norge. Kjøp av stedbundne tjenester (reparasjonstjenester mv.) i utlandet er ikke isolert sett avgiftspliktige ved innførsel til Norge.

Dersom det er satt inn nye deler i bilen under reparasjonsarbeidet, skal innførselsmerverdiavgift betales av hele reparasjonskostnaden, også vederlaget for arbeidsytelsen. Dette forutsetter at verdigrensen på hhv. 3000 og 6000 kr etter 12/24 timer i utlandet er oversteget.Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.