Hopp til innhold

Skattemessig behandling av kryptovaluta

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Bitcoin og annen kryptovaluta behandles skattemessig som et “formuesobjekt”. Gevinst ved salg av kryptovaluta er derfor skattepliktig og skal medregnes i formuesskattegrunnlaget ditt.

Formuesverdi

Verdien på beholdningen av kryptovaluta skal oppgis som formue i skattemeldingen.Verdien som skal oppgis er kryptovalutaens omsetningsverdi pr. 1. januar i år. Omsetningsverdien er saldoen som er oppgitt i digitale lommebøker eller av forhandler, vanligvis oppgitt i USD eller EUR.

Formuen skal oppgis i norske kroner. Bruk valutakurser fra Norges Bank med vår valutakalkulator til å regne om kursene til norske kroner. 

Alternativt kan verdien for hver kryptovaluta beregnes ved å gange antall (coins, tokens e.l.) med kursen for kryptovalutaen og gange med valutakursen verdien er oppgitt i pr 1. januar hos markedsplassen. For kurser på andre (mindre vanlige) kryptovalutaer må dette innhentes fra andre kilder på nett, f.eks. hos Skatteetaten.

I Sticos Oppslag finner du alltid oppdatert regelverk! Prøv Sticos Oppslag gratis i 7 dager

Eksempel på utregning av formuesverdien i NOK:
USD/NOK = 8,82

Kryptovaluta Beholdning pr. 01.01 USD kurs pr. 01.01 Sum formuesverdi USD Sum formuesverdi NOK 
Bitcoin (BTC)  1,23 46 311,74 56 963,440 kr 502 417 541
Ethereum (ETH) 2,34 3 683,05 8 618,337 kr 76 014
Ripple (XRP) 34,5 0,8313 28,68 kr 253
Litecoin (LTC) 4,56 146,54 668,222 kr 5 894
Dogecoin (DOGE) 567 0,1705 96,67 kr 853

Formuesverdi NOK for hver kryptovaluta føres opp i skattemeldingen. Etter innlogging i skattemeldingen og velges tema Finans - Virtuell valuta / kryptovaluta. Du får informasjon og hjelp til hva og hvordan du skal gjøre det når du er logget inn.

Ved forespørsel fra skattemyndighetene skal formue i kryptovaluta kunne dokumenteres med årsoppgaver, kontoutskrifter, transaksjonsoversikter, rapporter og annen informasjon fra lommebøker (wallets), børser, banker m.fl. Uriktige opplysninger eller manglende rapportering av formue kan gi konsekvenser i form av tilleggsskatt.

Sticos Nettkurs holder deg faglig oppdatert innen bitcoins og annen virtuell valuta. Bli med på våre nettkurs eller bestill et skreddersydd internkurs for din bedrift. Vi tilbyr både grunnleggende og videregående kurs.

Skatteplikt oppstår ved salg

Når du selger kryptovaluta, vil en eventuell gevinst bli skattepliktig og et eventuelt tap bli fradragsberettiget. Dette gjelder også når man selger kryptovalutaen mot oppgjør i annen krytovaluta.

Gevinst eller tap utgjør differansen mellom inngangs- og utgangsverdi. Inngangsverdien vil være kostprisen, altså det enheten har kostet selgeren inkludert transaksjonskostnader knyttet til kjøpet/utvinning. Utgangsverdien vil utgjøre vederlaget for kryptovalutaen som selges, med fradrag for transaksjonskostnader knyttet til salget. Dette gjelder både hvor selgeren har kjøpt gjenstanden eller han har produsert (minet/utvunnet) den selv.

Selger må selv ta stilling til hvilken enhet som faktisk er solgt, og gevinst/tapsberegningen vil avhenge av inngangsverdien på den solgte enheten. Det gjelder ikke noe FIFU-prinsipp (først inn først ut), slik det gjør for blant annet aksjer. Det er ingen forskjell om man realiserer mot vanlig valuta eller mot annen kryptovaluta.

Eksempel

Transaksjoner gjennomført i 2021

Kryptovaluta
 
Solgte enheter
 
Inngangsverdi
(inkl. transaksjonskostnader) 
Utgangsverdi
 
Skattepliktig 
gevinst/tap (NOK) 
Bitcoin (BTC)  0,1 29 775 NOK 48 639 NOK  18 864 NOK
Ethereum (ETH) 1 21 750 NOK 0,078 BTC 11 364 NOK 

Kapital- eller virksomhetsinntekt?

Hverken sporadisk handel med kryptovalutaer eller mining/utvinning på privat laptop vil bli ansett som næringsvirksomhet. Ved salg av kryptovaluta utenfor næringsvirksomhet vil det oppstå skattepliktig kapitalgevinst eller fradragsberettiget tap etter særregelen i skattelovens § 9-4 første ledd.

Det må konkret vurderes om kryptovaluta skal anses å være eid i virksomhet. Det kan være virksomhet i seg selv å eie, kjøpe og selge kryptovaluta, såfremt omfanget av aktiviteten er tilstrekkelig stor. Ved avgrensningen mot passiv kapitalforvaltning legges blant annet vekt på om handelen er systematisk og vedvarende. Videre er det av betydning om formålet med aktiviteten er å oppnå kortsiktige gevinster, eller en passiv plassering ut fra et langsiktig mål Dersom handelen skjer regelmessig med et betydelig antall transaksjoner eller det gjøres større investeringer i datautstyr for å drive mining vil dette trekke i retning av at det drives næringsvirksomhet. I næringsvirksomhet behandles gevinst som skattepliktig virksomhetsinntekt, og tap gir rett til fradrag i virksomheten.

Salgsinntekter/-tap knyttet til passiv kapitalforvaltning i enkeltpersonforetak må trekkes ut som kapitalinntekt ved beregning av personinntekt, slik at den ikke inngår i grunnlaget for trinnskatt og trygdeavgift. Inntekter fra utvinning som utgjør virksomhet vil for personlig næringsdrivende må derimot inngå i beregning av personinntekt.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.