Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Store forskjeller på kommunale avgifter

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Det er store forskjeller, selv mellom nabokommuner, for hva som betales i kommunale avgifter for vann og avløp. Vi tar en titt på årsaken til dette.

Statistikk viser at kostnadene varierer med mer enn 11 000 kroner mellom ulike kommuner. 

Det eksisterer et lovverk som setter rammene for hvor stor del av utgiftene som skal kreves dekket av kundene. Innen de såkalte selvkostområdene skal kommunen ikke ta inn gebyr som overstiger kommunens kostnader, men kan på enkelte områder kreve mindre.

Myrvann og kildevann

Utgangspunktet for kommunene er svært ulikt. Enkelte kommuner har tilgang på drikkevann som ikke trenger rensing, mens andre kommuner må ha mye dyrere anlegg for rensing. Driftskostnadene vil også bli ulike.

Steinur

Norske kommuner er veldig ulike. Både med hensyn til hvor langt det må legges rør mellom husene og hvordan det er å grave mellom de samme husene. Likeledes er det store ulikheter mellom avstanden til drikkevannskilden og avstanden til abonnentene. I en artikkel i Norsk Vann  påstås det at nesten 90 prosent av investeringene innen vann er knyttet til det nedgravde ledningsnettet. Store geografiske forskjeller påvirker prisene enormt. Skulle man hatt et tak på størrelsen av vann- og avløpsgebyr, slik Huseiernes Landsforening har gitt uttrykk for, så vil det bli vanskeligere for en del kommuner å produsere gode tjenester.

Behov for faglig oppdatering? Sjekk ut våre nettkurs 

Størst variasjon for små kommuner

For store kommuner med gradvis utbygging og utskiftning av vann og avløp til innbyggerne vil kostnadene påløpe mer jevnt. Dette medfører at avskrivninger og kalkulatorisk rente som skal betales av abonnentene påløper ganske jevnt. I små kommuner kan man ha et velfungerende gammelt ledningsnett, produksjonsanlegg for vann og avløpsrensing som er nesten avskrevet. Dette medvirker til lave kostnader for abonnentene. Når de samme kommunen først må skifte ut store deler av sin infrastruktur innen vann og avløp så vil dette innebære en betydelig økning

Ulikheter i regnskapet

Utgangspunktet er jo at alle følger eksisterende regelverk og at revisor følger opp dette. Likevel kan feil i beregningene oppstå. Ulik organisering vil også kunne påvirke feilkildene. Eksempelvis har mange kommuner inngått samarbeid om interkommunale renovasjonsselskap, som kan følge regnskapsloven sitt regelverk. Disse er ulike på enkelte områder i forhold til kommuneloven. Et av disse områdene er innen avskrivninger. Innen selvkostberegningen skal kommunelovens regelverk legges til grunn, noe som innebærer langt lavere gebyrgrunnlag enn saldoavskrivninger. Ved store avvik kan dette være en mulig feilkilde.

Sticos Oppslag Kommune er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, merverdiavgift, lønn og personal i offetlig sektor. Se mer her!

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.