Sticos kan

Hvem kan gjøre oppfølging av ansatte enkelt?

Fravær


Få full oversikt over alt fravær i virksomheten. Arbeidstakeren legger selv inn ferie, avspasering, sykmeldinger, egenmeldinger og fravær for sykt barn. 

Sticos HR varsler deg automatisk når du må følge opp sykmeldte. Vi gir deg de nødvendige rapportene, og du har mulighet for direkterapportering til det offentlige.


Prøv gratis Kjøp nå
Sample project image