Hopp til innhold

HR-system

Med HR-modulen i Sticos Personal får du grunnleggende verktøy som siker effektiv og riktig oppfølging av dine ansatte

Dette får du med HR-modulen

  • Ferie og fravær

    Effektiv ferie og fraværsoppfølging

    Få full oversikt over fraværet i virksomheten. Ansatte kan selv registrere ferie, avspasering, sykmeldinger, egenmeldinger og annet fravær. Leder varsles automatisk når sykmeldte må følges opp.

  • Rapporter og statistikk

    Helhetlig innsikt i fraværstatistikken

    Systemet gir deg nødvendige og oppdaterte rapporter, som blant annet viser fraværsutvikling over tid og som lar deg sammenligne fraværsstatistikk i ulike avdelinger. I fraværsrapportene ser du også lønnet og ulønnet fravær.

  • Kompetansebank

    God oversikt over bedriftens kompetanse

    I kompetansearkivet kan både ledere og ansatte laste opp dokumenter og registrere kompetanse, slik at virksomheten alltid har oversikt over den totale kompetansen i organisasjonen.

  • Personalmappe

    Sikker lagring av personopplysninger og dokumenter

    Hver ansatt har sin egen personalmappe der du trygt kan lagre dokumenter og opplysninger om den det gjelder.

  • Internkommunikasjon

    Del viktige beskjeder til dine ansatte

    Send nyheter og viktig informasjon til ansattes epost og få lesebekreftelse når beskjeden er lest.

  • Påminnelser

    Full kontroll på oppgaver og gjøremål

    Du får varslinger når noe viktig må gjøres eller følges opp.

mote-634x439

Frigjør tid til verdiskapende HR-arbeid

 

Digitalisering av administrative HR-oppgaver er en investering i ansattes trivsel på arbeidsplassen. HR-systemet lar deg bruke mer tid på strategisk HR-arbeid, organisjonsutvikling og rekruttering, og mindre på manuelle oppgaver som ferie, fravær og rapportering.

Et personalsystem tilpasset bedriftens behov

HR-systemet er en av fire valgfrie moduler i Sticos Personal. Kontakt oss gjerne for å finne den riktige løsningen for din bedrift.

Sammenlign priser og moduler

Har du spørsmål? Kontakt oss for en uforpliktende prat

*