Hopp til innhold

Aldersgrenser i arbeidsforhold og oppsigelse på grunn av alder

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Arbeidsmiljølovens aldersgrense på 72 år betyr at arbeidsgiver kan si opp en arbeidstaker med bakgrunn i alder ved fylte 72 år. Dette gjelder selv om arbeidstaker kunne tenke seg å arbeide lenger.

Bedriftsintern aldersgrense

Loven åpner for at man kan ha en lavere aldersgrense enn 72 år, når visse vilkår er oppfylt, men som hovedregel ikke under 70 år. Unntaket gjelder for stillingsgrupper med særlige krav til psykisk og fysisk helse og sikkerhet. Dette kalles særaldersgrenser, og gjelder stillinger innen politi, beredskapstjenester, i helsesektoren mv.

Dersom virksomheten ønsker å innføre en bedriftsintern aldersgrense på 70 år, må visse vilkår være oppfylt:

  • Virksomheten må ha en tilfredsstillende pensjonsordning
  • Aldersgrensen må praktiseres konsekvent
  • Ordningen må drøftes med de tillitsvalgte/ansatterepresentanter før endring
  • Ordningen må gjøres kjent for alle ansatte.

Les mer om opphør av arbeidsforhold på grunn av alder i Sticos Oppslag Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag kan du prøve gratis i 7 dager ved å registrer deg her

Varsel om opphør av arbeidsforholdet

Ved oppnådd aldersgrense må det ikke gis en oppsigelse, men et varsel om fratreden. Arbeidsgiver må varsle den ansatte 6 måneder før arbeidstaker når aldersgrensen. Dersom varsel gis senere har arbeidstaker rett til å fortsette til varselperioden har utløpt. Arbeidstaker har tilsvarende en varslingsfrist på 1 måned før fratreden. Lovens aldersgrense på 72 år betyr ikke at arbeidstaker må slutte ved oppnådd alder, men kan fortsette i arbeidet når ingen av partene ønsker å avslutte arbeidsforholdet. Stillingsvernet opphører allikevel ved aldersgrensen på 72 år. Ved bedriftsintern aldersgrense på 70 år, er det kun i unntakstilfeller at arbeidstaker kan fortsette etter fylte 70 år.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på Facebook, LinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.