Hopp til innhold

Dette må du tenke på hvis innstilte fly gjør at du ikke rekker jobben

- avdelingsleder ved fagavdelingen i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Som arbeidstaker kan du pådra deg økonomisk tap ved flykanselleringer.

Flykanselleringer rammer mange som skal ut og reise, eller som er på vei hjem. Ferierende som allerede er reist, må finne en alternativ reisemåte hjem og kommer kanskje for sent tilbake til arbeid. Dette kan påvirke arbeidsforholdet.

- Hva skal arbeidstaker som er i en slik situasjon foreta seg?

- Arbeidstaker har en varslings- og informasjonsplikt overfor arbeidsgiver. Når en arbeidstaker opplever at en flykansellering medfører at vedkommende ikke kan reise som planlagt og av den grunn ikke rekker tilbake til arbeidstiden, er det viktig at arbeidstakeren varsler arbeidsgiveren om fraværet og antatt varighet av dette. Dette gjør det mulig for arbeidsgiver å innrette seg og om mulig begrense fraværets belastning på virksomheten, for eksempel ved å skaffe vikar. Arbeidstakeren plikter videre å bidra til å begrense omfanget av fraværet, forteller Synne Ekevold som er advokat og rådgiver i arbeidsrett i Sticos.

GRATIS E-BOK: Dette må du vite om ferielovens bestemmelser

Ikke krav på lønn

- Har arbeidstakeren krav på lønn under fraværet?

- Arbeidstaker har etter loven ikke krav på lønn fra arbeidsgiver under ugyldig fravær i arbeidstiden, slik at arbeidstakeren her kan pådra seg et økonomisk tap, sier Ekevold. 

- Bør begrense belastningen

- Kan arbeidsgiver reagere på arbeidstakerens fravær i en slik situasjon?

- Ugyldig fravær er et brudd på arbeidsavtalen. Brudd på arbeidsavtalen er noe arbeidsgiver normalt kan reagere på. Men, arbeidsgivers reaksjon må alltid være forholdsmessig, det vil si tilpasset pliktbruddet. Forsinkelser som skyldes flykansellering, kan arbeidstakeren normalt ikke klandres for. Dersom arbeidstakeren i en slik situasjon overholder sine plikter for å begrense belastningen på arbeidsgiver, er det ikke grunnlag for å ilegge en arbeidsrettslig reaksjon, forklarer Ekevold og fortsetter. 

- Annerledes resultat er aktuelt i tilfeller der arbeidstakeren ikke overholder sine plikter, eksempelvis ikke informerer arbeidsgiver eller bidrar til å begrense fraværets lengde. I slike tilfeller kan advarsel eller opphør av arbeidsforholdet være aktuelt, alt etter bruddets alvorlighetsgrad.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.