Hopp til innhold

Fedres rett til betalt permisjon i forbindelse med fødsel

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Noen arbeidsgivere gir fedre permisjon med lønn i forbindelse med fødsel, mens andre gjør det ikke.

Fedre har rett til å ta to uker permisjon i forbindelse med fødsel, men arbeidsgiver er ikke nødvendigvis forpliktet til å utbetale lønn i denne perioden. Dersom arbeidsgiver ikke gir permisjon med lønn, kan fedre i stedet få foreldrepenger fra NAV.

Permisjon med foreldrepenger

Ukene før og etter fødsel er forbeholdt mor, og bare mor har i utgangspunktet rett på foreldrepenger i denne perioden. I 2022 ble dette endret slik at også fedre kan ta ut foreldrepenger i inntil ti dager i forbindelse ved fødsel, forutsatt at far har opptjent egen rett til foreldrepenger. I disse to ukene kan dermed mor og far ta ut foreldrepenger samtidig. 

Les også: Når kun far har opptjent rett til foreldrepenger

Disse ti dagene, eller to ukene, er inkludert i det totale antall permisjonsdager med foreldrepenger far har rett til, og de dagene som eventuelt tas ut går til fratrekk på disse. Velger far å ta ut hele perioden på ti dager med foreldrepenger i forbindelse med fødselen, har han brukt to av de totalt 15/19 ukene, avhengig av valgt dekningsgrad, han har rett til. Tar han for eksempel bare én uke, sparer han en uke av permisjonen sin som han kan ta senere. Og velger han å ikke ta ut permisjon med foreldrepenger, for eksempel fordi det allerede er intern avtale om lønnet permisjon i virksomheten, så sparer han begge ukene til senere.

Avtale om lønnet permisjon hos arbeidsgiver

Mange virksomheter har interne avtaler eller tariffavtale som gir fedre rett til lønnet permisjon i forbindelse med fødsel. For dem er det nok ikke aktuelt å ta ut foreldrepenger i denne perioden, i og med at de da bruker av den totale foreldrepengekvoten sin.

Men når det er sagt, vil en avtale om lønnet permisjon fra arbeidsgiver i forbindelse med fødsel likevel ikke være til hinder for utbetalingen av foreldrepenger. Det betyr at far både kan motta lønn fra arbeidsgiver og foreldrepenger fra NAV for samme periode.

Regelverket om foreldrepermisjon finner du i Sticos Oppslag. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag kan du prøve gratis i 7 dager. Registrer deg her

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.