Hopp til innhold

Fedres rett til foreldrepenger styrkes fra 2. august 2022

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Som følge av tilpasninger i foreldrepengeregelverket til EU-direktivet om et balansert arbeids- og familieliv, gis fedre nå en selvstendig rett til 8 uker med foreldrepenger uavhengig av mors aktivitet eller opptjening av foreldrepenger.

Dagens regelverk 

I de tilfeller hvor det kun er far som har opptjent seg rett til foreldrepenger, er det i utgangspunktet et krav at mor er i aktivitet når far tar ut foreldrepenger. Det vil si at selv om far har opptjent rett til foreldrepenger, vil han ikke kunne ta ut foreldrepenger dersom mor er hjemmeværende på det tidspunktet han ønsker å ta foreldrepermisjon.

Les også: Når kun far har opptjent rett til foreldrepenger

Endringer fra 2. august 2022

8 uker selvstendig rett for far 

Frem til nå har fars rett til uttak av foreldrepenger altså vært avhengig av mors aktivitet, men på bakgrunn av krav i EU-direktivet om et balansert arbeids- og familieliv, er det foretatt enkelte endringer i folketrygdloven.

Endringen innebærer at alle fedre som har opptjent seg rett til foreldrepenger, gis en selvstendig rett på foreldrepenger i en periode på 8 uker, uavhengig av hva mor gjør i tilsvarende periode.

Aktivitetskravet til mor opprettholdes ellers. Det vil si at dersom far ønsker å ta ut foreldrepenger utover de 8 ukene, må mor må være i arbeid, studere etc. for at far skal kunne ta ut foreldrepenger.

Antall uker med foreldrepenger øker ikke totalt sett, det er aktivitetskravet til mor som opphører i 8 uker slik at far kan ta ut foreldrepenger uavhengig av mors aktivitet under fars foreldrepermisjon.

Regelverket om foreldrepenger finner du i Sticos Oppslag. Har du ikke tilgang til Sticos Oppslag kan du prøve gratis i 7 dager ved å registrer deg her

Tidsbegrensning 

Disse 8 ukene kan far velge å utsette til tidspunktet som passer best. Dagene med foreldrepenger må som hovedregel likevel være avviklet innen 3 år etter fødsel eller omsorgsovertakelse, og før man starter en ny foreldrepengeperiode med et nytt barn. Det betyr at dager med foreldrepenger som ikke er tatt ut på tidspunktet for fødselen av et nytt barn, i utgangspunktet faller bort når foreldrepengeperioden for det nye barnet starter.

Her er det vedtatt et unntak ved svært tette fødsler, det vil si hvor det er 48 uker eller mindre mellom fødslene. De som får barn med så kort mellomrom, kan likevel ta ut henholdsvis 22 uker for kvinner som føder og 8 uker for fedre/adoptivmødre. Når foreldrene har tatt ut disse ukene, faller resten av foreldrepengeperioden som ikke er tatt ut innenfor 48 uker bort.

Betalt permisjon i forbindelse med fødsel 

Snart får alle fedre betalt permisjon i forbindelse med fødsel, les mer om dette her

Ikrafttredelse 

De omtalte endringene gjelder barn der fødselen eller omsorgsovertakelsen skjer den 2. august 2022 eller senere. 

Medmor

De omtalte rettigheter som gjelder far, gjelder tilsvarende for medmor.  

Ikrafttredelse

Endringene gjelder der fødsel eller omsorgsovertakelse skjer den 2. august 2022 eller senere.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.