Hopp til innhold

Fire aktuelle spørsmål om HMS

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Vi har samlet fire aktuelle spørsmål som ofte dukker opp på vår fagsupport om HMS. Nedenfor kan du lese våre svar.

1. Gjelder kravet til systematisk HMS for alle virksomheter?

Enhver virksomhet må arbeide systematisk og ha rutiner for tilrettelegging av helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen. Kravet til systematisk HMS-arbeid gjelder for alle virksomheter som sysselsetter ansatte. Også enkeltpersonsforetak med én ansatt og AS med én arbeidende aksjonær er omfattet. Rutiner for HMS-arbeid trenger imidlertid ikke være særlig omfattende for små virksomheter med liten risiko for arbeidsulykker, arbeidsrelaterte helseskader og brann. 

2. Hvilke virksomheter må ha verneombud? 

Alle virksomheter som arbeidsmiljøloven gjelder for, skal ha verneombud. 

Unntak gjelder for virksomheter med færre enn 10 arbeidstakere. Disse kan skriftlig avtale at det ikke skal være verneombud i virksomheten, men en annen ordning for å ivareta arbeidstakerens interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. 

Avtalen må inneholde en beskrivelse av hvordan vernearbeidet konkret skal ivaretas. Eksempelvis opplysninger om arbeidsgivers plikter og ansattes medvirkningsplikt, nødvendige arbeidsmiljøtiltak, hvordan vernespørsmål skal tas opp og på hvilken måte risikoforhold håndteres, m.m.

3. I hvilke tilfeller kan det avtales kortere opplæring for verneombud? 

I utgangspunktet skal verneombudsopplæringen være på minst 40 timer, men arbeidsgiver og de ansatte i den enkelte virksomhet kan i spesielle tilfeller avtale kortere opplæringstid. 

En forkortet opplæringstid for verneombud betinger at partene i fellesskap har kommet fram til at dette er forsvarlig ut fra en vurdering av blant annet arbeidsmiljørisikoene som finnes i virksomheten.

Hva denne forsvarlighetsvurderingen skal inneholde varierer fra virksomhet til virksomhet. Antall ansatte, bransje, risikoforhold, osv. spiller inn på hvor grundig forsvarlighetsvurderingen må være. 

I utgangspunktet skal følgende temaer kartlegges og vurderes:

  • Bedriftens bransje.
  • Bedriftens organisasjon og lokasjon(er).
  • Spesielle risikoforhold i bransjen generelt.
  • Risikoforhold/problemer/utfordringer spesielt for virksomheten.
  • Eventuell historikk for uønskede hendelser.

4. Når må en virksomhet ha bedriftshelsetjeneste? 

Enkelte virksomheter er pålagt å knytte til seg bedriftshelsetjeneste (BHT) som er godkjent av Arbeidstilsynet. Kravet om bedriftshelsetjeneste gjelder blant annet virksomheter innenfor helse og sosial, undervisning, bygg og anlegg og produksjon av nærings- og nytelsesmidler. 

For øvrige virksomheter skal arbeidsgiver knytte til seg bedriftshelsetjeneste dersom risikoforholdene i virksomheten tilsier det. Det spiller ingen rolle hvor mange ansatte virksomheten har, det er risikoforholdene som er det avgjørende.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.