Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Muntlig arbeidsavtale er ikke nok

- Advokat og rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Alle arbeidstakere har etter loven krav på skriftlig arbeidsavtale. Det har ingen betydning om arbeidsforholdet er fast eller midlertidig.

Sommeren er ferietid for mange, for andre åpner dette muligheten for sommerjobb og muligens det første møte med arbeidslivet. Hver sommer er det arbeidstakere som arbeider uten skriftlig arbeidsavtale. Som ny i arbeidslivet har man ikke alltid oversikt over alle sine rettigheter og plikter.

En muntlig arbeidsavtale er bindende. Men det fremgår av loven at alle arbeidstakere har krav på skriftlig arbeidsavtale, uavhengig av om arbeidsforholdet er fast eller midlertidig.

Les også: Snart ferietid - ansette vikar? 

Formålet med den skriftlige arbeidsavtalen er at opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet skal være tydelig for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

FÅ GRATIS E-BOK: Dette må du vite om ferielovens bestemmelser

Arbeidsavtalens innhold

Det er arbeidsgiver som skal utarbeide et utkast til arbeidsavtale, som tilfredsstiller lovens minimumskrav til innhold.

Loven krever at alle opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet skal inntas. I arbeidsmiljøloven § 14-6 og 14-7 er det gitt eksempler på opplysninger om forhold av vesentlig betydning, herunder hvem som er part i avtalen, lønn og arbeidstid.

Er det opplysninger som ikke er nevnt i disse bestemmelsene, men som er forhold av vesentlig betydning i det enkelte arbeidsforhold, skal disse også tas inn.

Er det forhold som ikke er av vesentlig betydning, men partene likevel ønsker å ta inn i arbeidsavtalen, er loven ikke til hinder for det.

Arbeidstaker har rett til å ha med seg bistand under utarbeidelsen av arbeidsavtalen, eksempelvis en tillitsvalgt.

Når partene er enig om arbeidsavtalens innhold, utarbeides arbeidsavtalen på dette grunnlag og signeres av partene.

Lær mer om temaet i nettkursene Innføring i arbeidsrett eller Arbeidsavtale

Når skal skriftlig arbeidsavtale foreligge

Arbeidsmiljøloven oppstiller frister for hvor lenge partene kan vente med å inngå skriftlig arbeidsavtale. Loven skiller mellom arbeidsforhold som skal vare mer enn en måned på ene siden og mindre enn en måned på den andre.

For arbeidsforhold som er planlagt å vare mer enn en måned, skal skriftlig arbeidsavtale foreligge snarest mulig og senest en måned etter at arbeidsforholdet begynte.

I tilfeller der arbeidsforholdet skal vare under en måned, eller ved utleie av arbeidskraft, skal skriftlig arbeidsavtale inngås umiddelbart.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg Sticos på Facebook og LinkedIn 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.