Hopp til innhold

Snart ferietid - ansette vikar?

- Advokat og rådgiver i Sticos

Mange arbeidstakere tar ut ferie i sommermånedene, men det er ikke gitt at arbeidsoppgavene til de ferierende kan vente. Her får du vite mer om reglene for ansettelse av ferievikar.

Ikke alle virksomheter stenger om sommeren. Holdes driften i gang samtidig med ferieavviklingen, kan det oppstå behov for å ansette én eller flere vikarer.

Arbeidsmiljøloven åpner i begrenset omfang for at arbeidsgiver kan ansette arbeidstakere i en tidsbegrenset periode. Men, det er adgang til å ansette vikar i andre arbeidstakeres feriefravær.

Loven stiller imidlertid noen krav til ansettelsesprosessen.

FÅ GRATIS E-BOK: DETTE MÅ DU VITE OM FERIELOVENS BESTEMMELSER

Arbeidsgiver må informere internt om ledig stilling

Arbeidsgiver må alltid informere arbeidstakere og innleide arbeidstakere om ledige stillinger i virksomheten. Dette kan gjøres på ulike måter, eksempelvis ved oppslag om ledig stilling på virksomhetens intranett.

Kjennskap til ledig stilling gjør det mulig å melde sin interesse. Eksempelvis har virksomhetens deltidsansatte fortrinnsrett til ekstravakter og lignende i virksomheten fremfor at arbeidsgiver ansetter eller leier inn arbeidstakere til dette arbeidet.

Ledig stilling kan også utlyses eksternt

Arbeidsgiver kan også utlyse ledig stilling eksternt. Ekstern utlysning kan bidra til at virksomheten når flere kandidater som er på jakt etter jobb, som ikke nås gjennom intern utlysning. Ekstern utlysning er ikke til hinder for at arbeidsgiver kan oppfordre en potensiell kandidat til å søke.

Strengere krav ved ansettelse på deltid

Det stilles tilleggskrav til ansettelsesprosessen dersom arbeidstaker skal ansettes på deltid fremfor heltid.

I tilfeller der det er behov for å ansette arbeidstaker på deltid, må arbeidsgiver skrive ned behovsvurderingen som er gjort. Dokumentasjonen skal så gjøres tilgjengelig for tillitsvalgte. Saken må deretter drøftes mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte før beslutning om ansettelse treffes. Mer informasjon om disse tilleggskravene finnes her: Ny lovregel om arbeidstakers rett til heltidsjobb

Trenger ikke ansette den best kvalifiserte

Det er mange gode grunner for en virksomhet til å bestrebe seg på å ansette den best kvalifiserte kandidaten. Kvalifikasjonene kan forutsi noe om fremtidig atferd. Bedre rustet en kandidat er til å utføre arbeidsoppgavene, mer sannsynlig er det at vedkommende blir fortere produktiv og presterer godt.

I privat sektor er det imidlertid ingen plikt for arbeidsgiver til å ansette den best kvalifiserte arbeidssøkeren, men loven oppstiller noen føringer for hvem arbeidsgiver kan velge:

  • Kandidater som er kvalifisert og har fortrinnsrett har krav på ansettelsestilbud før andre, også selv om det finnes andre kandidater som er bedre kvalifisert. Mer informasjon om fortrinnsrett finner du her.
  • De alminnelige saklighetskravene må overholdes i utvelgelsen, det er forbudt å diskriminere.
  • Forbud mot barnearbeid. Dette innebærer at søkerens alder kan ha betydning for om vedkommende kan ansettes, og eventuelt på hvilke vilkår.

Sørg for skriftlig arbeidsavtale

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, altså også ved kortvarige arbeidsforhold.  

Formålet med den skriftlige arbeidsavtalen er at opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet skal være tydelig for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Loven stiller krav til hvilke opplysninger som må inntas i den skriftlige arbeidsavtalen og frister for når denne senest må være inngått. Les mer her: Muntlig arbeidsavtale er ikke nok

Lurer du på mer angående hvem du kan ansette? I Sticos Lederhåndbok gir våre juseksperter deg flere tips om dette, og mye mye mer. Prøv gratis demo her.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.