Hopp til innhold

Har deltidsansatte krav på overtidsgodtgjøring?

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid kan være kompliserte, og om, - eventuelt når, man har rett på overtidsgodtgjøring vil bero på flere ting.

Mange har tariffavtaler, interne reglement eller arbeidsavtaler som beskriver bedre bestemmelser enn loven. For en riktig anvendelse er det viktig å kunne det som er grunnleggende – nemlig loven.

GRATIS SJEKKLISTE: Dette må du gjøre ved behov for utvidet overtid

Merarbeid vs overtid

Det er to forhold det kan være greit å merke seg. Begrepet «merarbeid» og «overtid». 

Hva er hva?
Arbeid ut over 9 timer den enkelte dag eller 40 timer en uke er overtid. 
Arbeid ut over avtalt arbeidstid og opp til 9 timer en enkelt dag eller 40 timer i en uke er merarbeid.

Etter loven skal det utbetales et tillegg på minst 40 % når grensene passeres, men som nevnt kan tariffavtaler eller arbeidsavtale gi rett på tillegg når den avtalte arbeidstiden for full stilling den enkelte dag eller uke passeres, som oftest da etter 7,5 timer eller 37,5 timer.

For virksomheter som ikke har bedre bestemmelser enn loven, vil en deltidsansatt ha rett på overtidsgodtgjøring når det arbeides utover 9 timer en enkelt dag. Arbeider den ansatte for eks. 7,5 timer på en fridag vil dette være merarbeid, og lønnes med vanlig timelønn dersom man ikke overstiger 40 timer i den uken. Dersom det arbeides ekstra flere dager i en uke, uten at det utløses overtid den enkelte dag, må man altså se på hele uken for om noen av timene vil gi rett til overtidsgodtgjøring.

Vi ser på to ulike eksempler for en ansatt med 60 % stilling, hvor virksomheten følger lovens bestemmelser for godtgjøring:

Eksempel 1: 

Det er avtalt en daglig arbeidstid på 7,5 timer mandag, tirsdag og onsdag. Ukentlig arbeidstid for full stilling er 37,5 timer.

Tirsdag og onsdag arbeides 8,5 timer = 24,5 timer arbeid den uken. Grensene for daglig og ukentlig arbeidstid er ikke oversteget, de ekstra timene er merarbeid og godtgjøres med ordinær timelønn.

Eksempel 2: 
Tirsdag og onsdag arbeides 9 timer, og det arbeides ekstra på fridagene torsdag og fredag med 7,5 timer = 40,5 timer den uken. Ingen av dagene utløser overtid, kun merarbeid, men da den ukentlige arbeidstiden samlet overstiger 40 timer, skal her 0,5 timer godtgjøres med minst 40 % overtidstillegg.


Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.