Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Hva gjør du med feriepengene når en ansatt slutter?

Har du ansatte som slutter i løpet av året? Når skal de da få utbetalt feriepengene sine? Og må egentlig alt utbetales? Her får du noen tips til hva du skal gjøre med feriepengene til ansatte som slutter.

Hovedregel for utbetaling av feriepenger ved oppsigelse

Uansett årsak til at en ansatt slutter, om vedkommende sier opp selv, blir oppsagt, går av med pensjon, går over til uføretrygd eller annet, skal alle opptjente feriepenger som hovedregel utbetales når arbeidsforholdet opphører. Ifølge ferieloven skal utbetalingen av feriepengene skje den siste vanlige lønningsdag før arbeidsforholdet opphører. Dette inkluderer både feriepenger som er opptjent i fjor og feriepenger som er opptjent frem til sluttdatoen i år.

Feriepenger som ikke lar seg beregne på dette tidspunktet, skal utbetales på et eventuelt sluttoppgjør. Dette oppgjøret bør skje så raskt som mulig etter at arbeidsforholdet er opphørt. Dette vil for eksempel kunne være siste måneds lønn og eventuelle variable tillegg, dersom siste ordinære lønningsdag er midt i måneden. 

Husk at det skal trekkes skatt av feriepenger som utbetales som i opptjeningsåret.

Vil du gjøre det enkelt å finne svar på spørsmål om regelverk innen regnskap, lønn og økonomi? Da bør du prøve Sticos Oppslag.
Her finner du alltid nyttige verktøy og oppdatert regelverk forklart på en lettforståelig måte. Oppslagsverket passer for alle som jobber med økonomi, personal og ledelse.

Arbeidstaker slutter etter at feriepengene er utbetalt

Dersom arbeidsforholdet opphører etter at feriepengene er utbetalt og det er foretatt ferietrekk, det vil si at arbeidsgiver har holdt tilbake lønn tilsvarende feriens lengde ved utbetalingen av feriepengene, er det lønn for eventuelle ikke-avviklede feriedager som skal utbetales. 

Arbeidstaker slutter før feriepengene utbetales

Slutter den ansatte før feriepengeutbetalingen, må det sjekkes om den ansatte har avviklet feriedager som ikke er trukket. I så fall må lønn for disse dagene trekkes, enten på siste lønning før fratreden eller på sluttoppgjøret.  

Avslutter med ferie

Det er ikke helt uvanlig at en ansatt tar ut ferien sin på slutten av oppsigelsestiden. Da er det viktig å være oppmerksom på hva som skal utbetales eller holdes tilbake. Dette vil være avhengig av når på året den ansatte slutter og om feriepengeutbetalingen og trekk for ferie allerede er gjennomført. Husk også at du ikke skal melde arbeidsforholdet som avsluttet før siste dag i oppsigelsestiden (siste feriedag).

Ekstra feriepenger for de over 60 år

Mange lurer på om feriepengene for den ekstra ferieuka for de over 60 år må utbetales når en ansatt slutter eller går av med pensjon. Svaret på dette er ja. Dette er lovbestemte feriepenger, og uavhengig av om årsaken er at den ansatte går av med pensjon eller skal over i ny jobb, er dette feriepenger som tilhører vedkommende. Opptjeningen av disse ekstra feriepengene starter det året den ansatte fyller 59 år. Dette gjør at også ansatte som slutter i løpet av dette året skal ha utbetalt de ekstra feriepengene selv om de ikke fyller 60 år før året etter.

FÅ GRATIS E-BOK: DETTE MÅ DU VITE OM FERIELOVENS BESTEMMELSER

Avtale senere utbetaling

Mange ansatte ønsker at feriepenger som er opptjent i opphørsåret, ikke utbetales før året etter, altså i ferieåret. Det kan være mange grunner til det, blant annet at de ønsker utbetalingen nærmere tidspunktet for når denne ferien skal avvikles, men hovedgrunnen er nok at de ikke ønsker at det skal trekkes skatt av dem.

Ferieloven nevner ingen annen oppgjørsmåte enn hovedregelen nevnt ovenfor. Loven gir et minimumsvern for ansatte, og bestemmelsen kan fravikes når det er til den ansattes fordel. Dersom både den ansatte og arbeidsgiveren ønsker det, kan det derfor inngås avtale om at feriepengene først utbetales i ferieåret, det vil si året etter de er opptjent. Dette fordi det da anses som fordelaktig for den ansatte.

Finansdepartementet har også uttalt at når en slik avtale mellom arbeidsgiver og ansatt inngås, er det greit at skatten utsettes. Det vil si at dersom utbetalingen utsettes til ferieåret, skal det ikke foretas forskuddstrekk i feriepengeutbetalingen. De ekstra feriepengene for ansatte over 60 år er imidlertid trekkpliktig selv om man venter med utbetalingen til ferieåret.

Det er viktig å være klar over at verken arbeidsgiver eller ansatt kan kreve at utbetalingen av feriepengene utsettes til ferieåret. Dette må de bli enige om.

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.