Hopp til innhold

Innlevering av mva-melding og kompensasjonsmelding

- rådgiver i Sticos

Kommuner og fylkeskommuner skal levere både ordinær mva-melding og kompensasjonsmelding for merverdiavgift. Det er viktig at skattemeldingene blir levert innen fristen og med riktige beløp.

Melding om kompensasjon for merverdiavgift som kommer inn etter at fristen er utløpt, blir avvist. Kravet kan i slike tilfeller tas med i kompensasjonsmeldingen for en senere periode, så fremt det ikke er foreldet.  

Skattemyndighetene har hjemmel til å ilegge en daglig løpende tvangsmulkt når skattemeldingen ikke leveres innen den fastsatte fristen. 

For den ordinære mva-meldingen vil det dessuten påløpe forsinkelsesrenter ved for sen betaling av merverdiavgift.

Frister for levering

Skattemelding for mva-kompensasjon og den ordinære mva-meldingen skal leveres periodevis. Hver skattleggingsperiode omfatter to kalendermåneder. Leveringsfristen er en måned og ti dager etter utløpet av hver skattleggingsperiode. Fristen for tredje periode er likevel 31. august (pga ferieavvikling).

Periode Frist 
Januar og februar 10. april 
Mars og april  10. juni
Mai og juni 31. august
Juli og august 10. oktober
September og oktober 10. desember
November og desember 10. februar

 

Kompensasjonsmeldingen

For kommuner og fylkeskommuner er foreldelsesfristen sammenfallende med fristen for å sende inn skattemelding for neste periode. Det samme gjelder for kommunale foretak som skal kreve kompensasjon på samme kompensasjonsmelding som kommunen.

LES OGSÅ: Husk foreldelsesfristen ved krav om kompensasjon for merverdiavgift. 

Kompensasjonsloven § 9: “Dersom skattemeldingen mottas etter utløpet av leveringsfristen skal kravet avvises. Med de begrensninger som følger av § 10 kan kravet tas med i skattemeldingen for en senere periode”.

Eksempel: Kommunen mottar en faktura som er datert 10. mai. Merverdiavgiftsbeløpet på denne fakturaen foreldes etter utløpet av 10. oktober som er innleveringsfristen for neste termin. 

Foreldelse avbrytes kun ved innsendelse av skattemelding for merverdiavgiftskompensasjon.  

Tvangsmulkt

Skatteetaten kan ilegge virksomheter tvangsmulkt for å fremtvinge levering av pliktige opplysninger. Tvangsmulkt kan ilegges som en daglig mulkt fram til pliktene er oppfylte eller fram til den påløpte mulkten har blitt så stor at lovens maksimale beløp er nådd.

Behov for faglig oppdatering? Sjekk ut våre nettkurs 

Forsinkelsesrenter

Ved for sen betaling av skyldig merverdiavgift blir det oppkrevd forsinkelsesrente. Renten løper fra forfallstidspunktet fram til betaling skjer. 

Tilleggsskatt

Skatteetaten kan ilegge tilleggsskatt når det er gitt uriktige opplysninger. Reglene om tilleggsskatt gjelder også for merverdiavgiftskompensasjon. Tilleggsskatten utgjør normalt 20 % av den avgiften som er eller kunne vært unndratt.

Sticos Oppslag Kommune er et uunnværlig verktøy for deg som jobber med regnskap, merverdiavgift, lønn og personal i offentlig sektor. Les mer her!

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.