Hopp til innhold
Sticos logo
Logg inn

Kan man gjennomsnittsberegne arbeidstiden i stedet for å utbetale overtid

- rådgiver i Sticos

Vi gjør oppmerksom på at denne artikkelen er mer enn ett år gammel og innholdet kan være utdatert.

Mange bedrifter har ulik oppdragsmengde og variasjon i arbeidsbehovet gjennom året. Det vil for mange bli behov for større arbeidsinnsats i perioder. Kan man da si at for de neste 14 dagene gjennomsnittsberegnes arbeidstiden, slik at overtidsbestemmelsene ikke kommer til anvendelse?

Arbeidsavtalen

Arbeidstiden skal fastsettes i den enkeltes arbeidsavtale. Dette gjøres vanligvis ved å angi den ukentlige arbeidstid, for eksempel 37,5 timer.

Oppstår et behov for arbeid utover den avtalte ukentlige eller daglige arbeidstiden, kan dette gjøres på to måter. Enten ved overtidsarbeid dersom vilkårene for bruk av overtid er innfridd, eller man kan gjennomsnittsberegne arbeidstiden for en gitt periode.

Det er imidlertid ulike regler for hva arbeidsgiver ensidig kan bestemme når det gjelder avvik fra den ordinære avtalte arbeidstiden.

GRATIS SJEKKLISTE: Dette må du gjøre ved behov for utvidet overtid

Overtidsarbeid

Arbeidsmiljøloven har ytre grenser for hvor mange overtidstimer arbeidsgiver kan pålegge en ansatt, både den enkelte dag og uke. Inngås avtale med tillitsvalgte kan denne grensen utvides, men den enkelte ansatte må allikevel si seg villig til utvidet overtidsarbeid. Etter loven regnes arbeid utover 40 timers uke som overtidsarbeid. Differansen fra 37,5 til 40 timer er merarbeid, selv om det utbetales overtidstillegg etter tariffavtale eller lokal avtale.

Gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid krever avtale med den enkelte eller tillitsvalgt i tariffbundet virksomhet. Den daglige og ukentlige arbeidstid vil være ulik etter hvem det inngås avtale med.

Dersom det skal arbeides på søndag må den ukentlige hviletiden legges til en annen dag i forkant. En gjennomsnittsberegnet arbeidstid utover 37,5 timer i enkelte uker, betyr at man må arbeide mindre enn 37,5 timer i andre uker, slik at gjennomsnittet blir 37,5 timer pr. uke.

Skal man utvide arbeidstiden i enkelte uker ved bruk av gjennomsnittsberegning, vil det altså medføre at det må legges inn fridager i andre uker.

Gjennomsnittsberegning av arbeidstid krever at det utarbeides en plan som viser arbeidstid og fritid, og den skal drøftes senest 14 dager før oppstart. Det skal altså være forutsigbart for arbeidstaker når man skal arbeide.

Overtid derimot, utføres i tillegg til den ordinære arbeidstiden når behovet oppstår. Man kan avtale at overtidstimer avspaseres i etterkant, men overtidstillegget skal utbetales.

Få aktuelle nyheter innen personal, regnskap, økonomi og personvern. Følg Sticos på FacebookLinkedIn og meld deg på vårt nyhetsbrev

 

Hold deg oppdatert på relevant fagstoff

Våre nyhetsbrev inneholder aktueltsaker, produktinformasjon, invitasjoner til relevante kurs, seminarer og frokostmøter, samt gode råd og tips.